3d_counter_1500px.jpg

BESÖKSRÄKNARE INOMHUS

SKALMÄTNING (entréanalys)

Vi har teknik för att leverera både vanlig besöksräkning och mer avancerad statistik om rörelsemönster, kön, ålder och uppehållstid m.m. 

 

Skalmätning och entréanalys faller under kategorin traditionell besöksräkning där man först och främst mäter besöksflödet in och ut ur lokalen. Med hjälp av interna besöksräknare som monteras vid olika passager kan även intern trafik mätas och analyseras.

Den teknik som ger överlägset bäst resultat även vid ett mycket högt besöksflöde är så kallade 3D-sensorer som monteras i taket över den entré eller passage där flödesmätningen ska ske.

Image by Kit Suman

385KR/

MÅN

Image by Toa Heftiba

Enkelt OCH SMIDIGt

Med besöksräkning från IMAS ser vi till att allt fungerar. Du ska inte behöva behandla data, frisera statistiken eller skapa tabeller och diagram. Istället kan du koncentrera dig på att utveckla din verksamhet.

besöksräkning som tjänst

Eftersom det ska vara enkelt levererar vi besöksräkning som tjänst. Vi validerar alla tal, kontrollerar dagligen alla installationer och sköter hela det tunga processandet och sammanställandet av data åt dig och hårdvaran ingår. 

 

BESÖKSRÄKNARE INOMHUS

Vi har teknik för att leverera både vanlig besöksräkning och mer avancerad statistik om rörelsemönster, kön, ålder och uppehållstid m.m. 

02 / SEGMENTERING (ålder/kön)

Att veta vilka som besöker din anläggning gör att du bättre kan planera marknadsföring, produktplacering, utbud och aktiviteter för att målgruppsanpassa verksamheten. Öka din omsättning och vinst med hjälp av statistik över ålder och kön på besökarna.

 

Den teknik vi använder för segmentering baseras på små sensorer som läser av ansiktet på passerande besökare och med hjälp av avancerade algoritmer kategoriserar dem efter ålder och kön. 

03 / TRACKING (rörelse/uppehållstid)

Spårning av rörelsemönster och mätning av uppehållstid är ytterligare ett steg närmare att veta allt om besökare för att kunna ge bästa möjliga kundupplevelse.

Beroende på lokalens utformning och förutsättningar använder vi olika tekniker för att följa besökarnas beteende. I dagsläget använder vi takmonterade kamerasensorer eller med wifi-teknik. Wifi-tracking lämpar sig även väl för utomhusbruk och för att mäta besökskorrelation mellan olika platser i större skala.

BESÖKSRÄKNARE UTOMHUS

Besöksräknare som ska samla in data i gatumiljö utsätts för höga påfrestningar genom väder och vind. Mörker och försämrad sikt på grund av snö, regn eller dimma ska inte påverka noggrannheten i statistiken. Vi har teknik som lever upp till de hårda krav som det svenska klimatet ställer och kan leverera både vanlig besöksräkning och mer avancerad statistik om rörelsemönster, uppehållstid och mer. 

01 / TRAFIKFLÖDE (fotgängare, cyklister, bilister)

Med laserteknik kan vi mäta trafikflödet på en gata med hög noggrannhet. Lasersensorn monteras på ena sidan av en passage och mäter all trafik åt båda hållen.

Eftersom lasern känner av både höjd, längd, hastighet och avstånd till passerande objekt kan vi också klassificera alla passerande i fotgängare, cyklister och bilar. 

02 / UPPEHÅLLSTID (besökslängd och points of interest)

Ett levande centrum som utvecklas behöver mätas och följas upp. Var är aktiviteten som störst, hur länge stannar besökare vid olika platser, och vad är den genomsnittliga vistelsetiden för besökare?

 

Med hjälp av wifi-tracking kan du få en bild av besöksmönstret i området som är mer detaljerad än punktbaserad flödesmätning.

03 / TRACKING
(gång- och cykelstigar, korrelation och mer)

Genom att placera ut mätpunkter tätare i ett område kan du få en bild av hur besökare tar sig från punkt A till B och se sambanden mellan besök på olika platser.

Statistik så som Origin/destination och kartläggning av besökares gång- och cykelvägar ger insikter och möjligheter som du inte kunnat drömma om.