top of page

Räkna antalet besök i stadskärnan – kom igång inom ett par dagar

I samband med Coronaviruset så har vi sett en ökad efterfrågan bland våra användare att mäta antalet besök i stadskärnan eller på andra viktiga platser med hjälp av WIFI-nätverk. Det kan vara intressant att mäta och följa upp hur rekommendationer och åtgärder från kommuner och myndigheter påverkar besöksantalet på en viss plats, inom ett visst område. 

Om ni ser ett liknande behov så kan vi snabbt hjälpa er att börja med mäta redan inom ett par dagar. Vi har tagit fram ett paket för mindre städer och ett för medelstora städer.

philip-myrtorp-ivrjSY1M3GA-unsplash.jpg

WIFI -
liten stadskärna

Mät besökare - Ingen bindningstid

Mät antalet besök och se besöksflöden i stadskärnan med hjälp av 5 mätpunkter/noder. 

Pris

4250 kr/mån

philip-myrtorp-ivrjSY1M3GA-unsplash.jpg

WIFI - mellanstor stadskärna

Mät besökare -

Ingen bindningstid

Mät antalet besök och se besöksflöden i stadskärnan med hjälp av 10 mätpunkter/noder.

Pris

8500 kr/mån

Finns det redan ett WIFI-nät installerat?

Om ni redan har ett befintligt WIFI-nätverk installerat i den offentliga miljön finns det goda chanser att kunna komma igång på direkt utan att behöva sätta upp några nya mätpunkter/noder. 

Tekniken följer GDPR och är godkänt av Datainspektionen
Den enda informationen som sparas är telefonens position och all personlig data raderas inom ett par mikrosekunder. Allt sker enligt GDPR-bestämmelser och är godkänt av Datainspektionen. 

Mer om IMAS

IMAS är specialister på att mäta antalet besök och hur människor rör sig inom ett visst område. Via vår webbportal/app kan man enkelt ta ut rapporter och följa besöksutvecklingen inom ett visst område. 

Vi förser både den privata och den offentliga marknaden med information kopplat till besöksstatisk och besöksflöden. Flera städer och kommuner använder sig av vår tjänst för att kunna erbjuda bättre service och ta beslut som grundar sig på faktainsamlad information.

bottom of page