top of page
Happy Friends

Utveckla köpcentret med besöksdata

Nyhet

mät luftkvalitén & spara energi

Flexibla lösningar för köpcenter. Ingen bindningstid. +30 års erfarenhet. Det är enkelt med IMAS.

Besöksräkning och data i köpcentret

I många år har vi arbetat tillsammans med flera av världens ledande köpcentrum. Det har gett oss värdefull kunskap när det kommer till optimering utifrån sälj- och besöksdata.

Oavsett om du vill börja använda besöksdata idag eller har gjort det i många år har vi flexibla lösningar och tjänster som passar dina behov.

Ta reda på

Antalet Besökare

När och var besöken sker

Kpi:er

Help Center

Nyckeldata för köpcenter

Det första steget för att kontrollera och förbättra försäljningen i ett köpcentrum är att veta hur många besökare som kommer in genom dörrarna. Det gör man genom att enkelt installera sensorer på noga utvalda ställen. I vårt analysverktyg Xperio kan man sen se statistik och ta fram allt från enkla, till avancerade rapporter. 

 

Besökstrafik är nyckeln till att förstå och analyserar besökarnas och kundernas beteende. Här kan du läsa om olika tekniker som används vid insamling av sådan data.

 

Läs mer om flexibel besöksräkning och från IMAS och hur vi arbetar.

Konverterings-grad i köpcentret

Konveteringsgrad är en av de viktigaste KPI:erna inom handeln och med det här nyckeltalet vet du hur stor andel av köpcentrets besökare som faktiskt handlar något. Att arbeta med konverteringsgraden har visat sig vara en mycket effektiv metod för produktivitetsökningar. Vi har under årens lopp sett betydande intäktsökningar för butiker och köpcenter som arbetar med detta.

Konverteringsgraden berättar för oss hur stor procentandel av besökare som har gjort ett köp och hjälper oss att skilja mellan antalet besökare och antalet betalande kunder. 

Här kan du ta del av den viktigaste termologin samt hur man räknar ut KPI:erna när man arbetar med retail- och besöksanalys.

Staff planner Xperio.png
Xperio_dashboard.png

Ytterligare data för köpcentrum

Besökare rör sig som bekant på olika sätt, men det går snabbt att identifiera mönster. Att ha tillgång till statistisk insamlad information om rörelsemönster och besökta platser är avgörande för att kunna erbjuda besökarna en bättre upplevelse i ett köpcentrum. 

Här är några exempel på frågor data från besöksräknare kan hjälpa till att svara på

  • Hur många passerar varje butik?

  • Hur många besökare konverterar till kunder?

  • Hur påverkar nya butiker och kampanjer antalet besökare till köpcentret?

  • Hur rör de sig i köpcentret och hur länge stannar de i olika zoner?

  • Hur stor andel är män, kvinnor, vuxna och barn?

Green Indoors

Följ antalet besökare i realtid

Med vår tjänst ser användaren direkt via webbportalen hur många besökare som befinner sig här och nu i köpcentret.

 

Du kan exempelvis ange en gräns och få notifikationer när den nås. Informationen kan visas på skärmar eller så kan man använda sig av av stoppljus vid entréerna. 

Bättre luftkvalitet och energi-effektiviseringar

Säkerställ att besökarna andas ren och frisk luft med hjälp av sensorer som övervakar luftkvalitén.

 

Sensorerna kan övervaka både radon och inomhusluftens kvalitet. Systemet är skalbart och har ett öppet API, det är också enkelt att installera.

Med hjälp av besöksräknare och de här sensorna kan man också optimera ventilation, värme, kyla samt belysning. S¨å i stället för att köra efter ett schema, kör systemet utifrån behov och användning.  

Sensorerna ger köpcentrum och fastighetsägare möjligheten att ytterligare optimera ventilation och göra energibesparingar i inomhusmiljön.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna

Air quality.jpg

Nyhet!

air

Analystjänster köpcentrum

Vi erbjuder ett brett utbud av data för köpcentrum, här är några exempel du kan samla in och analysera i IMAS analysverktyg Xperio.

Count.jpg

Alltid inkluderad

Räkna & jämför

Analysera besökare som kommer in/ut. Du behöver den här tjänsten för att ha tillgång till Xperio.

Kpi.jpg

KPI

Kör produktivitets-analyser på besök, försäljning, kunder och mycket mer.

Folj-besokare-varma-och-kalla-zoner.jpg

rörelse

Se hur besökarna rör sig och hur länge de stannar.

Räkna-vuxna-och-barn.jpg

Demografi

Skiljer sig mellan, barn och vuxna som kommer in, män och kvinnor.

Support.jpg

Alltid inkluderad

Support

Kontroll och underhåll. Vår personliga support ingår alltid i Xperio.

Xperio-logo-2022.jpg

Ett levande köpcentrum

Samarbete är en bra väg framåt när du skapar ett framgångsrikt och levande köpcentrum. Till exempel kan man erbjuda butikerna rapporter och förbättringsaktiviteter för att öka försäljningen i en butik.

 

Med hjälp av data från besöksräknare blir det lättare att fatta beslut som möjliggör ett fortsatt levande köpcenter.

Happy Friends
Xperio-logo-2022_White.png
Xperio-Dashboard.png

Allt via vår webbportal Xperio

Via vår webbapplikation Xperio är det enkelt för användaren att plocka fram rapporter som visar just det här – per timme, dag, vecka, månad och år. Det är också enkelt att se vilka tider och veckodagar som flest besökare kommer till köpcentret. Information om antalet besök och besöksflöden är dels viktigt i samband med etablering av nya butiker och för att kunna utveckla för de befintliga butikerna. 

IMAS PARKERINGS-SYSTEM

IMAS parkeringssystem - Car Parking Guide System (PGS) - är ett pålitligt och kostnadseffektivt parkeringsguidesystem för köpcenter och parkeringshus. Tack vare få sensorer, en robust och välbeprövad teknik kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning. 

K1600_LED-Matrix-Display-PMD1-(Photo-B).

NÅGRA AV VÅRA KUNDER