Kundräknare i butik i praktiken

Ända sedan IMAS startade sin verksamhet 1987 har vi  sett hur svårt det är för detaljhandeln att ta hand om lördagshandeln, som i allmänhet är den bästa besöksdagen i veckan.

Förståeligt nog vill alla ha en lång helg, men om vi ska ersätta hårt arbetande butikssäljare med deltidspersonal som ofta ger intrycket av att de är där främst för att se till att ingen tar kassan. IMAS hade ett case som gav oss mycket erfarenhet.

Vi installerade besöksräknare i butiken och mätte trafiken i en klädbutik som lyckades öka konverteringsgraden relativt snabbt med 3-4%, men under lördagen sjönk hitrate ständigt eftersom kundräknarna räknade flest besökare just på lördagar, men färre antalet ordinarie säljare. Dessutom hävdade butikschefen att de hade försökt att få personalen att jobba på lördagar, men att det inte var möjligt.

På tisdagen hade besöksräknaren mätt det lägsta antalet besökare för veckan, men den högsta bemanningen och den högsta konverteringsgraden, dvs. det var rimligt att anta att förhållandet mellan besök och anställda var bättre och delvis oproportionerligt.

Det var relativt enkelt att beräkna vad vi kunde förvänta oss att uppnå med antalet säljare på lördag liknande den vi hade på tisdagar, och IMAS garanterade att en omsättningen för lördagar under det kvartalet på NOK. 250000, -, jämfört med föregående kvartal med förändrad bemanning på lördagar. Vi ville ha mer närvaro av permanent och driven säljpersonal.

Vi samlade all personal för ett offentligt möte, presenterade frågan och erbjöd de som skulle vilja ta en lördagskift mellan kl. 11.00 - 15.00 (högsta besök) att få följande tisdag ledigt. Sedan gick vi ut och gav personalen 15 minuter att diskutera förslaget. Vid återkomsten hade personalen omarbetat tidsschemat. Kontentan av de 15 minutrarna blev att de skulle ha full bemanning kommande lördagar.

Dessutom gjorde vi några andra små förändringar som att låta de snabbaste i kassan hantera betalningen och därmed effektivt hantera kassalinjerna. Varje butiksområde hade en "kategorihanterare", så vi garanterade ögonkontakt med kunderna i hela butiken.

När de fick välja vilket område de skulle vara ansvariga för ökade också möjligheten för dem att lägga kropp och själ i kundmötet.

Det var ingen stor överraskning att konverteringsgraden och försäljningen ökade dramatiskt, men även de mest optimistiska av oss förväntade oss inte det verkliga ekonomiska resultatet - en ytterligare omsättning på NOK. 570000, - på lördagar mätt mot föregående kvartal.

Som en extra bonus fick vi en mycket entusiastisk service med stolthet över resultaten, och kunder som var mycket nöjda, ja så nöjda med att det var ett positivt samtal i omgivningen om butikens kundfokus.

 

Transaktion i butik

Lärdomen var att allt är möjligt så länge du bjuder in de anställda att skapa resultat som följs upp och som är baserat på objektiv fakta.

IMAS_logo_white_400-px.png
SITEMAP
KONTAKT

fd@imas.net

+46 760 09 42 00

 

IMAS Sweden AB

Vällebergsvägen 19

45930 Ljungskile

Org.nr. 556723-9552

SOCIALT
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 Integrated Marketing & Analysis Systems Sweden AB