top of page

3D-sensorer räknar besökare på biblioteken i Karlskrona

Karlskrona bibliotek har valt IMAS besöksräknare med HaaS-koncept, utan startkostnad eller bindningstid, som eliminerar investeringskostnaden för kunden.


Fullständig besöksstatistik per timme levereras och sammanställs för analys i webbportalen Xperio. All besöksdata är självklart helt anonym och kan inte kopplas till enskilda individer på något sätt.


Installationen är klar i Stadsbiblioteket samt filialerna Lyckeby och Jämjö. Under augusti månad fortsätter vi med Rödeby och Nättraby.


HaaS står för Hardware as a Service, och innebär att all hårdvara (3D-sensorer, adaptrar, routrar etc) som behövs för installationen förblir IMAS egendom, som kunden endast betalar en liten månadskostnad för att nyttja. I månadskostnaden ingår även att IMAS står för drift och underhåll, statistikhämtning, datalagring samt analysverktyg i webbportalen. Konceptet innebär att ingen investeringskostnad uppstår, vilket gör det ännu enklare att komma igång med besöksräkning.

Comments


bottom of page