top of page

3D-sensorer räknar besökare på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i Flemingsberg får nu tillförlitlig besöksstatistik med 3D-sensorer som IMAS levererat. Man har valt IMAS HaaS-koncept, utan startkostnad eller bindningstid, som eliminerar investeringskostnaden för biblioteket.

Fullständig besöksstatistik per timme levereras och sammanställs för analys i webbportalen Xperio. All besöksdata är självklart helt anonym och kan inte kopplas till enskilda individer på något sätt.

HaaS står för Hardware as a Service, och innebär att all hårdvara (3D-sensorer, adaptrar, routrar etc) som behövs för installationen förblir IMAS egendom, som kunden endast betalar en liten månadskostnad för att nyttja. I månadskostnaden ingår även att IMAS står för drift och underhåll, statistikhämtning, datalagring samt analysverktyg i webbportalen. Konceptet innebär att ingen investeringskostnad uppstår, vilket gör det ännu enklare att komma igång med besöksräkning.

Comments


bottom of page