top of page

Aalborg i samarbete med IMAS Group för datadriven stadsutveckling

Aalborg City och Aalborg kommun tar hjälp av IMAS Group Danmark för att samla in besöksdata för att stärka stadsutvecklingen. Samarbetet markerar ett viktigt steg där datadrivna beslut ligger till grund för att skapa en mer levande stadsmiljö. Jes Asmussen, Centrumchef i Aalborg City, lyfter fram betydelsen av data för att attrahera varumärken, förstå konsumentbeteende och kunna forma ett öppet och lyhört stadslandskap.

– Vi på Aalborg City vill vi ha en större kunskap om rörelsemönstren i vår stadskärna, för att få faktakunskap om hur många besökare som kommer till vår stad. Om vi ska locka nya varumärken och butikskoncept till stadskärnan krävs det data. Den första frågan när vi pratar med möjliga varumärken är – kan du skicka oss lite data om flödet av kunder på gatorna? Bor du i Köpenhamn eller Stockholm flyttar du inte till Aalborg utan att först ha lite data, säger Jes Asmussen.


Viktigt att ha underlag om rörelsemönster i stadskärnan

– Vi upplever stora förändringar i konsumentbeteendet, därför vill vi ha mer faktakunskap för att kunna prata butiksöppettider, evenemangseffekt, popup-butiker, ombildningar och dekorationer m.m. Vidare vill vi ha inblick i hur vägarbeten, parkeringsavgifter och stadsförändringar påverkar användningen av vår stad, fortsätter Jes Asmussen. Efter att ha undersökt marknaden för besöksräkningslösningar föll valet på IMAS.


Bra dialog med IMAS från början

– Redan från första kontakten med IMAS har det varit en bra dialog och förståelse för våra mål och önskemål. Hela processen har varit professionell, implementeringen har varit problemfri och vi är otroligt glada över att vi med bra stöd från Aalborg kommun nu kan börja samla in data från stadskärnan: Hur rör sig kunderna på shoppinggator? Hur länge stannar de på gatan? Hur är fördelningen mellan kvinnor, män och barn, avslutar Jes Asmussen


Besöksdata med hjälp av WiFi och sensorer

Projektet omfattar utbyggnaden av 18 strategiskt placerade WiFi-accesspunkter kombinerat med åtta toppmoderna besöksräknare utrustade med sensorer, vilket gör att anonymiserad demografisk data om ålder och kön kan samlas in. Projektet är IMAS Groups hittills mest omfattande besöksräkningslösning i Danmark. Middelfart Handel och Ringkøbing Fjord Handelsråd använder sedan tidigare IMAS system och vi ser framemot att under hösten få välkomna ännu fler danska stadskärnor till IMAS Group.


Kombinera tekniker och få ut mer av besöksräkningen

Läs mer om fördelarna med att kombinera olika tekniker


Om IMAS Group

IMAS Group är en leverantör av innovativa besöksräkningslösningar som ger städer, företag och organisationer möjlighet att optimera verksamheten, förbättra besökarnas upplevelser och driva tillväxt. Med hjälp av den senaste tekniken och expertis inom dataanalys gör IMAS Group det möjligt för kunder att fatta välgrundade beslut baserat på besöksdata. IMAS Group har global närvaro med kontor i Europa, Indien och Sydostasien.


Om Ålborg kommun

Den 1 juli 2022 uppgick befolkningen i Ålborg kommun till 221 082, vilket rankade den som den tredje folkrikaste kommunen i landet, efter Köpenhamn och Aarhus (Wikipedia).


Comments


bottom of page