top of page

Asecs i Jönköping väljer IMAS.

När Asecs byggde ut sökte man efter en leverantör av kundräknare som kunde installera på 14m höjd. Det är väldigt få leverantörer som klarar detta, men IMAS ser det endast som en fördel att installera kundräknare på den höjden. Ju högre takhöjd desto mer täcker våra besöksräknare.


Det gör att vi på ett effektivt sätt kan räkna mer än bara de som passerar genom entrén. Varje 3D Kundräknare kan hantera upp till 8 olika linjer. Därför placerar vi dem på ett sådant sätt att vi också kan räkna antalet personer in i butikerna vid entrén. Då får huvudentrén en linje som räknar in respektive ut. De två butikerna som sensorn också täcker får var sin linje för att räkna in respektive ut. Samt har vi möjlighet att se vilken sida av gången som besökarna väljer, höger eller vänster. Det är väldigt relevant för butikerna att veta detta. När det är gjort så kan vi också koppla på så att butiken kan jämföra sitt besöksantal med hur många som går förbi butiken, så kallad "Capture rate".

Comments


bottom of page