top of page

Besöksdata i städer: Miniserie, del 2

Vårt andra avsnitt om hur städer samlar in och använder besöksdata finns här. David Kern Sloth kommer övergripande gå igenom grunderna för hårdvara och mjukvara när städer ska börja samla in besöksdata. Han pratar även om möjligheterna som finns när man behöver utöka området man vill samla in besöksdata ifrån.Se det första avsnittet om de olika typerna av besöksdata som städer kan samla in.Kontakta oss för att boka ett möte med en av våra experter.

Comentários


bottom of page