top of page

Besöksräkning i städer: ”Vi driver Fredrikstad stadskärna på samma sätt som ett köpcentrum”

I Fredrikstad (Norge) är tillgången på information om antal besökare och rörelsemönster en naturlig del av det dagliga arbetet för att förbättra för butiksägare och besökarna i staden. ”Vi vet idag om vi gör rätt eller fel i vårt arbete med att skapa en ännu bättre stadskärna”, säger Line Jeppesen som är centrumledare i Fredrikstad Näringsförening.
Fredrikstads Näringsförening satsade 2015, som en av de första städerna i Norden, på att få fram pålitlig information över antalet som besöker staden. Sex besöksräknare installerades och data över antalet besökare började snabbt strömma in. Idag har systemet växt och man använder sig både av 3D-besöksräknare och WIFI-besöksräknare.


- Idag har vi 18 besöksräknare installerade och täcker in hela stadskärnan. Vi vet exakt hur många som passerar in och ut i staden och var de rör sig.


Line berättar att man i Fredrikstad arbetar med besöksräkning på samma sätt som ett modernt köpcentrum gör.


- Vi driver vår stadskärna på samma sätt som ett köpcentrum. Tack vare information om antal besökare och rörelsemönstret får vi faktabaserad kunskap vilket ger oss enklare förhandlingar med butikerna. Vi slipper helt enkelt dåliga diskussioner som tar tid för alla parter.


Förutom goda förhandlingsmöjligheter kvalitetssäkrar Fredrikstad samtidigt sitt eget arbete.


- Vi kan mäta oss själva och ser direkt om aktiviteterna vi gör lockar fler besökare till stadskärnan eller inte. Varje vecka skickas det rapporter till tjänstemän och beslutsfattare.


Staden prövade gratis bussresor under 3 månader och fick direkt siffror på hur det påverkade besöksflödet i centrum.


Line berättar att det blir fler och fler städer som analyserar antal besök och rörelsemönster.


- Många vill ha utbildningar inom det här och det finns idag en förståelse om de stora fördelarna som kommer när man börjar använda sig av informationen i det dagliga arbetet, avslutar Line.

コメント


bottom of page