top of page

Danmarks största outdoor-kedja väljer IMAS Group

IMAS Group utökar sin kundbas i Danmark när Spejder Sport väljer att ansluta sig till IMAS analysportal Xperio. Spejder Sport vill förbättra effektiviteten i butikerna genom att kombinera försäljnings- och besöksdata i 21 butiker runt om i Danmark.


IMAS har avsevärt expanderat sin verksamhet i Danmark under det senaste året genom att tillhandahålla flexibla och pålitliga lösningar för besöksräkning till den offentliga sektorn och detaljhandeln.


IMAS senaste tillskott är Spejder Sport, som kommer att använda IMAS Groups flexibla besöksräkningssystem utan bindningstider och onödiga startavgifter.

Om Spejder Sport

Spejder Sport är Danmarks största butikskedja med friluftsutrustning för alla typer av resor och aktiviteter.


Om IMAS Group

IMAS förser köpcentrum, butiker, retailkedjor, städer och offentliga aktörer med information om antalet besökare, rörelsemönster och mer avancerad statistik om kön, ålder och uppehållstid. Informationen samlas bland annat in via besöksräknare och affärssystem.


Comments


bottom of page