top of page

Ett datadrivet tillvägagångssätt för att optimera byggnader och fastigheter

Besöksdata kan hjälpa fastighetsägare och förvaltare att säkerställa att byggnader används effektivt och att deras investering är optimerad. Med hjälp av information från exempelvis besöksräknare är det enklare att fatta beslut som långsiktigt förbättrar både resultat och den totala besöksupplevelsen.


Analysera besöksdata och optimera nyttjandegraden

En stor fördel med att använda besökssdata är möjligheten att optimera hyresnivån baserat på trafik och på det sättet öka det förväntade inkomsten för en byggnad (ERV-värde). Att förstå hur mycket kontorsyta som används kan hjälpa till att undvika att betala för oanvända utrymmen.


Förbättra planering och layout med besöksräkning

Besöksdata kan också användas för att förbättra planering och layout genom att identifiera områden där människor tenderar att vistas längre och därmed också kunna optimera utrymma. Den kan också användas för att mäta antalet personer som kommer in i byggnaden jämfört med antalet förbipasserande (capture rate), och arbeta med strategier för att förbättra denna siffra.


Optimera rengöring och underhåll med besöksdata

Dessutom kan besöksdata användas för att optimera städning och underhåll, vilket säkerställer att resurserna används vid rätt tid och plats.


Kombinera besökssdata och luftkvalitetssensorer

Sensorer som mäter kvalitén på luften kan också hjälpa till att säkra luftkvaliteten och göra energibesparingar genom att optimera ventilation, värme, kyla och ljusanvändning baserat på användning, Med besöksräkningssystem och luftkvalitetssensorer kan fastighetsägare och anläggningsförvaltare få värdefulla insikter om hur deras byggnader används och skapa en hälsosam och säker miljö för besökarna.


Använd befintligt WiFi-nätverk

Utnyttja ditt nuvarande WiFi-nätverk för att samla in besöksdata utan ytterligare installationer. Denna innovativa teknik är samlar in WiFi-signaler från mobiler samtidigt som integriteten förblir opåverkad.


Genom att använda besöksdata och luftkvalitetssensorer kan fastighetsägare och förvaltare fatta datadrivna beslut för att optimera sina byggnaders prestanda, skapa en hälsosam miljö och förbättra besökarnas upplevelse samtidigt som de sparar pengar på hyra och underhåll.


Upptäck hur vi på IMAS kan hjälpa fastighetsägare och förvaltare att garantera optimal användning av sina byggnader.


För att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera din byggnads prestanda, tveka inte att kontakta oss.


Comments


bottom of page