top of page

Förändra ett köpcenter med besöksdata: Seemaxxs Outlet Centers resa

Uppdaterat: 12 okt. 2023

I den här intervjun berättar Christine Glasow på fastighetssbolaget Kintyre hur Seemaxx Outlet Center i Bodensee, Tyskland använder sig av besöksdata insamlat med hjälp av IMAS Group. Tack vare installationen av besöksräknare vid alla butiksingångar har Seemaxx förbättrat kommunikationen med hyresgästerna och skapat en djupare förståelse hur varje enskild butik presterar. Dessutom har integrationen av dagliga nyckeltal, såsom omsättning och antalet transaktioner, i IMAS analysplattform Xperio effektiviserat deras processer och sparar dem flera timmar per vecka.Läs om hur Seemaxx utnyttjar den insamlande informationen för att förbättra kundupplevelserna och köpcentrets effektivitet.


Hur besöksdata förändrar köpcentrets kommunikation med hyresgästerna

Christine Glasow har rollen som centrumchef på Seemaxx och hon berättar att under de första 15 åren förlitade Seemaxx sig enbart på att samla in besöksdata vid huvudentréerna.


Men under 2023 blev det ändring på den saken då centret valde att installera besöksräknare vid alla butiksingångar. Det gör att man nu kan använda sig av information som tidigare inte var tillgänglig.


– Informationen om hur varje butik bidrar till det totala centrumbesöket är avgörande för kommunikationen med hyresgästerna och gör att vi kan utvärdera våra hyresgästers prestationer och på ett effektivt sätt identifiera personal- eller serviceproblem i butikerna, berättar Christine.


Ger hyresgästerna tillgång till all data

För Seemaxx är engagemang, transparens och samarbete a och o för att relationen med hyresgästerna ska fungera. Christine berättar att IMAS Xperio-portal underlättar tillgången till data för alla butiksägare och hyresgäster, vilket innebär att varje hyresgäst kan komma åt sin egen data via Xperio-plattformen.


– Vi är mycket nöjda med att IMAS har gett varje butik exklusiv åtkomst till den användarvänliga Xperio-plattformen.


Kraften med KPI-integrering i ett köpcentrum

Utöver insamlingen av beöksdata har Seemaxx tagit sin analys till nästa nivå. Hyresgäster bidrar numera aktivt genom att dela med sig av sina dagliga nyckeltal i Xperio. Dessa nyckeltal inkluderar viktiga mätvärden som omsättning, antalet transaktioner och sålda varor.


– Informationen används för omfattande analyser, såsom generella prestanda- och produktivitetsmått, berättar Christine.


Xperio: Effektivisering av processer och effektivitet på Seemaxx

En viktig funktion i Xperio-portalen är möjligheterna att effektivisera och automatisera komplexa dataprocesser. Innan Seemaxx integrerade IMAS lösningar matade Seemaxx in hyresgästernas KPI:er manuellt i Excel.


– Med implementeringen av Xperio har den här processen drastiskt optimerats, vilket sparar oss 3-4 timmars manuell datainmatning varje vecka och minskar administrativa bördor.


Förbättrad relation med hyresgästerna

Seemaxx resa med IMAS har inte bara effektiviserat centrets verksamhet utan har också haft en positiv inverkan på relationen med hyresgästerna.

– Våra hyresgäster uppskattar plattformens enkelhet och effektivitet vilket har minskat den administrativa bördan även för deras del.


"Vi är mycket nöjda med IMAS support"

Christine lyfter fram IMAS kundbemötande och supporten som tillhandahålls.

Samarbetet med IMAS har präglats av anpassningsförmåga och en stark vilja att anpassa sig till Seemaxx specifika krav.


- Vi är mycket nöjda med IMAS support – Mr. Chaghouani och hans team är väldigt lättsamma att arbeta med och har anpassat sig till våra krav så långt det är möjligt. Kritik tas emot med ett öppet sinne och man försöker alltid hitta praktiska lösningar på våra problem, säger Mrs Glasow.


Summerat

Sammanfattningsvis har Seemaxx resa med IMAS Group förbättrat köpcentrets kommunikation med hyresgästerna och centrets operativa effektivitet. Integrationen av besöksräknare, transparent dataåtkomst, KPI-inmatning och den användarvänliga Xperio-plattformen har tillsammans skapat en harmonisk och datadriven shoppingmiljö.


Om IMAS Group

IMAS Group är en leverantör av innovativa besöksräkningslösningar som ger städer, företag och organisationer möjlighet att optimera verksamheten, förbättra besökarnas upplevelser och driva tillväxt. Med hjälp av den senaste tekniken och expertis inom dataanalys gör IMAS Group det möjligt för kunder att fatta välgrundade beslut baserat på besöksdata. IMAS Group har global närvaro med kontor i Europa, Indien och Sydostasien.


Om Seemaxx Outlet Center Radolfzell

Seemaxx Outlet Center Radolfzell, som ligger nära Bodensjön, i Tyskland, erbjuder ett varierat utbud av mer än 40 högkvalitativa modemärken.


Om Kintyre

Seemaxx förvaltas av det tyska fastighetsbolaget Kintyre. Etablerat 2009, med huvudkontor i Frankfurt am Main, erbjuder Kintyre lokal och internationella investerare med tillgång till en helt integrerad, fullservice, fastighetsplattform för den tyska marknaden.


Comments


bottom of page