top of page

Förbättra butikens resultat med IMAS Staff and Sales Forecasting Tool

Uppdaterat: 21 sep. 2023

Som butiksägare eller butiksansvarig vill du alltid ligga steget före konkurrenterna och maximera försäljningen. Ett av de viktigaste verktygen för att uppnå detta är att kunna prognostisera försäljning och på det sättet effektivt planera personalens scheman. Det är här IMAS smidiga verktyg kommer in i bilden. I det här blogginlägget kommer vi att utforska fördelarna och funktionerna med detta innovativa verktyg och hur det kan hjälpa dig att optimera din verksamhet, öka lönsamheten och förbättra kundnöjdheten.

Exakta försäljningsprognoser i butiken:

IMAS Staff and Sales Forecasting Tool använder sig av besöksdata i form av antal besökare och försäljning för att ge dig korrekta försäljningsprognoser. Genom att analysera historisk försäljningsdata och antal besökare kan verktyget bland annat använda KPI:er som butikens konverteringsgrad för att du ska kunna förutsäga framtida försäljning med tillförsikt och planera butikens bemanning på det mest effektiva sättet.


Effektiv personalplanering i butiken:

Att schemalägga personalen på rätt sätt är avgörande för att kunna leverera utmärkt kundservice och samtidigt kontrollera butikens personalkostnader. IMAS Staff and Sales Forecasting Tool gör att du inte längre behöver chansa när du planerar personalens scheman eftersom den prognostiserar försäljningen dag för dag och timme för timme. Genom att ta hänsyn till faktorer som antalet besökare och försäljning, säkerställer verktyget att du har rätt antal anställda tillgängliga under rusningstid och optimerar personalutnyttjandet under perioder då det är lägre trafik i butiken.


Identifierar avvikelser för att bli bättre

Vi på IMAS vet att detaljhandeln är dynamiskt och oförutsägbart. Verktyget tillhandahåller därför funktioner där avvikelserna tydligt identifieras, det vill säga hur långt ifrån prognosen var verktyget under en viss tidperiod. Datan kan du sen använda dig av när du gör nästa planering. Du kan spåra kpier, som till exempel butikens konverteringsgrad, andel som passerar butiken och personalens produktivitet, och göra justeringar av dina planer därefter. Oavsett om det handlar om att identifiera möjligheter för merförsäljning eller att hantera oväntade kundökningar, utrustar verktyget dig med smidigheten att anpassa och reagera snabbt.


Förbättrad kundupplevelse i butiken:

Genom att noggrant prognostisera försäljningen och anpassa personalens scheman kommer du att förbättra kundupplevelsen. Att hela tiden ha rätt antal anställda tillgängliga säkerställer kortare väntetider, snabbare service och ökad kundnöjdhet. Nöjda kunder är mer benägna att göra upprepade besök, rekommendera din butik till andra och i slutändan bidra till en bättre och lönsammare butik.


Enkel integration och användarvänligt gränssnitt:

IMAS Staff and Sales Forecasting Tool integreras sömlöst med dina befintliga system och datakällor. Det användarvänliga gränssnittet möjliggör intuitiv navigering och enkel tillgång till viktig data. Du behöver inte vara en dataexpert för att utnyttja verktygets kapacitet. IMAS tillhandahåller omfattande stöd och utbildning för att säkerställa att du kan utnyttja verktygets fulla potential.


Summering

IMAS Staff and Sales Forecasting Tool är en game-changer för butiksägare och butiksansvariga som vill optimera sin verksamhet, förbättra försäljningen och kundupplevelsen. Genom att utnyttja besöksdata och försäljningsprognoser kan du med säkerhet planera personalscheman och fatta datadrivna beslut som i slutändan skapar en mer lönsam butik. Upplev IMAS Staff and Sales Forecasting Tool idag genom att boka in en demo med oss.


Kom ihåg att framgång börjar med korrekta prognoser och effektiv personalplanering. Ta kontroll över din prognostisering och stärk butiken med IMAS verktyg.


Comments


bottom of page