top of page

Från bortglömd till värdefull KPI: Hur Bærums kommun använder besöksdata

I Stor-Oslo-regionen ligger Bærum, landets femte största kommun med en befolkning på närmare 130 000 invånare. Bærums kommun är en välmående kommun och känd för att satsa på sina äldre medborgare. Bland annat har man 11 seniorcenter som dagligen erbjuder pensionärer ett ställe att umgås och fördjupa sig på.

Bærums kommun satsar på sina äldre med seniorcenter där äldre kan umgås och delta i aktiviteter. Foto: Bærums seniorcenter.

För ungefär ett och ett halvt år sedan pausade man användning av besöksdata då ingen använde sig av informationen som samlades in. Men nu har Bærums seniorcenter tagit ett nytt grepp på besöksdata och använder den både för beslutsfattande och resurshantering.


Morten Heggelund är servicechef för Bærums 11 seniorcenter och står vid rodret för denna spännande förändring. Här berättar han bland annat att planen är att använda besöksdata som ett nyckeltal (KPI) under 2024.


Återupptäcka besökardata

När Mortens tog över ledarskapet använde seniorcentren IMAS besöksräkningsteknik. Besöksdatan var dock underutnyttjad och saknade ägarskap vilket ledde till att man sa upp besöksräkningen.


Men trots detta insåg Morten och hans team potentialen i att använda sig av den här typen av information.


Ett nytt fokus på besöksdata

Det återupptäckta synsättet drivs av ett tydligt syfte: att tillhandahålla data för verksamheten och politiker för att kunna fatta bättre beslut.


Morten berättar att verksamheten är angelägen om att få en djupare förståelse för sina besökssiffror och vilka tider på dygnet som besöken sker, för att förstå nyttjandegraden, kunna fatta bättre beslut och på ett effektivare sätt hantera tillgängliga resurser beroende på besökarantalet.


Målet för 2024 är att använda besöksdata som en KPI för verksamheten.


Ett kommersiellt tänk i en kommunal värld

Han berättar vidare att det som skiljer seniorcentren från exempelvis äldreboende och sjukhus är en viss mån av kommersiellt tänkande. Seniorcentren behöver förstå värdet av att locka besökare och det är där som besöksdatatekniken spelar en central roll.


Vägen framåt – dedikerade resurser för att använda besöksdata

Idag står organisationen väl rustad för använda sig av informationen som besöksräknarna samlar in. På plats finns en kvalitetssamordnare med ett team på totalt fem personer, som ansvarar för att samla in och analysera besöksdata. Tanken är att besöksdata ska bli ett viktigt nyckeltal för ledningen med start 2024, berättar Morten.


Framöver ser han att ytterligare integration av besöksdata kan komma på plats. Exempelvis kan man placera sensorer i anslutning till restaurang- och cafédelarna, och på det sättet få en fördjupad förståelse över rörelsemönstren i lokalerna.


Tack vare att man tidigare hade besöksdata insamlat har man även kunna jämföra och besökssiffrorna innan Covid-pandemin, och där vi se att besökstalen åter är tillbaka på likadana nivåer som innan pandemins utbrott, avslutar Morten.


Bærums kommuns seniorcenter är ett bra exempel på hur besöksdata kan användas i en kommun för att bättre förstå nyttjandegraden, göra justeringar och fatta välgrundade beslut.


Mer fakta om seniorcentrena

Seniorcentren har öppet mellan kl. 08.00 och kl. 16.00 och erbjuder äldre medborgare bland annat kurser, underhållning och andra förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.


Comments


bottom of page