top of page

Från magkänsla till datadrivna beslut: Torben Aksel Sørensen skriver om vägen till kundinsikt, utveckling och ökad marginal

I detaljhandelns dynamiska värld kan varje beslut vara mycket viktigt. Många gånger tillåts dock magkänslan ligga till grund för beslut och statistiskt insamlad information förbises. I en tid där data är den ultimata tillgången kan det kosta mer än vi inser att fatta beslut baserade på antaganden.


Torben Aksel Sørensen är Country Manager i IMAS Group Denmark

Kontanter är kung - men data är guld

Det brukar sägas att "Cash is king" inom detaljhandeln, men data är guld och nyckeln till att utnyttja butikernas potential. Skillnaden mellan en låg och en framgångsrik helgomsättning ligger också i möjligheten att samla och använda t.ex. besöksdata. Föreställ dig att du inte bara har informationen om vad du har sålt i din butik och hur många som har besökt dig, utan nu också ser alla potentiella möjligheter som du har missat.


IMAS Groups datadrivna lösningar

På IMAS Group förstår vi grunderna i detaljhandeln eftersom det är där vi själva kommer ifrån. Vi erbjuder skalbara och skräddarsydda lösningar som är anpassade efter butikens/gallerians unika behov och önskemål, och även till ett överkomligt pris. Vårt mål är att ge ditt företag tillgång till data som eliminerar ursäkter för dålig prestation och ger datadrivet beslutsfattande och strategi.


Varför ska du välja IMAS?

  • Skräddarsydda och skalbara lösningar: Våra lösningar är designade för att kunna anpassas till butikens/centrets specifika krav, vilket säkerställer maximalt värde för din investering – även i framtiden.

  • Utvärderingsexpertis: Har du redan en lösning på plats? Låt oss utvärdera det tillsammans. Vi kan ofta konvertera befintlig utrustning och historisk data och därigenom bevara viktig information och underlag för beslutsfattande utan att kräva stora nyinvesteringar.

  • Konsekventa uppdateringar: I en dynamisk detaljhandelsverksamhet är uppdaterad och korrekt data av yttersta vikt. Vi anser att till exempel köpcentrum regelbundet ska tillhandahålla besöksdata och annan data till hyresgästerna. Delad insikt skapar viktig transparens och en gemensam grund för strategi och framtida utveckling och aktiviteter.

  • Omfattande insikter: Det handlar inte bara om att förstå hur många som kommer in genom vissa entréer. Våra lösningar går ett steg längre inom kundflöde, beteende, butiksmix, nyckeltal och mycket mer.


Din data, din kraft

Det är dags för detaljhandeln och köpcentra att ta nästa steg med data och börja fatta beslut som backas upp av insamlad data. Våra lösningar erbjuder mer än bara insikt i antalet besökare och kunder; de låter dig optimera erbjudanden, planera aktiviteter och formulera datadrivna affärsstrategier.


Låt oss starta ett samtal

Om du har kommit så långt, tycker jag att du ska kontakta mig eller mina kollegor. Antingen bokar vi ett online- eller ett fysiskt möte för en inledande dialog, eller en ”besiktning” av din plats och ett personligt lösningsförslag.


I detaljhandeln kan kontanter vara kung, men data är nyckeln till att låsa upp den fulla potentialen. Följ med på resan för att säkerställa att data används som grund för alla viktiga beslut.


Torben Aksel SørensenComments


bottom of page