top of page

Göteborgsvarvet: ”Besöksdata är viktig grund för oss”

Göteborgsvarvet har för andra året i följd tagit hjälp av IMAS Group för att samla in besöksdata till sitt besöks- och mässområde Göteborgsvarvet Expo. Christofer Niklasson på Göteborgsvarvet berättar här om hur tävlingen och utställarna på plats använder sig av besöksdata för att kunna effektivisera arbetet.

I maj månad deltog över 50 000 löpare i årets upplaga av Götebrogsvarvet. Förutom en stor publikfest i hamnstaden Göteborg är det en av världens största halvmaraton sett till antalet deltagare. Med så många människor i rörelse har Göteborgsvarvet valt att samla in besöksdata för att effektivisera arbetet och planeringen.


Besöksdatan viktig både för arrangören och utställarna

Christofer berättar att både tävlingen och dess utställare utan besöksdata tenderar att bemanna ungefär som tidigare år men med statistiken till hands blir det uppenbart när och var man behöver göra förändringar.


”För oss är besöksdatan en jätteviktig grund. Vi tittar exempelvis på besöksflödena till utlämningen av nummerlapparna, och kan med den informationen planera vår bemanning inför kommande år mer effektivt”.

”För våra utställare tillför det också ett stort mervärde att ha tillgång till besöksdatan, både i planeringsarbetet och för fortsatta satsningar på Göteborgsvarvet”, säger Christofer.


Säkerhetsmässigt tillför besöksdatan också ett stort värde för arrangören då exakt vet hur många som vistas inne på området.


Ett framgångsrikt samarbete

Efter två år med IMAS kan Christofer summera samarbetet med IMAS som framgångsrikt.

” Vi får besöksdatan och hjälpen vi behöver så jag kan bara säga att det fungerar jättebra med IMAS”, avslutar Christofer.


Om IMAS Group:

IMAS Group är en ledande leverantör av lösningar för insamling och analys av besöksdata. Vi hjälper företag att samla in, analysera och tolka data för att optimera verksamheten och förbättra upplevelsen. IMAS Group drivs av innovation och kundnöjdhet och levererar lösningar som främjar tillväxt och framgång.

Comments


bottom of page