top of page

Grindsted kommun väljer IMAS för att förbättra besöksupplevelsen med hjälp av besöksdata

Grindsted kommun i Danmark har valt att använda sig av IMAS Group för att samla in besöksdata. Med hjälp av den senaste teknologi, inklusive WiFi-baserad spårning och traditionella besöksräknare, kommer Grindsted få fördjupade insikter om besöksmönster, demografi och hur besökare rör sig i staden.


Kombinerar WiFi-teknik och besöksräknare

Som en del av strategin kommer Grindsted att använda WiFi-teknik för att fånga upp signaler från mobiltelefoner, vilket kommer ge värdefull information om besökarnas närvaro och rörelsemönster.


Förutom WiFi-baserad teknik kommer Grindsted att använda sensorbaserade besöksräknare. Genom att kombinera de två teknikerna kan staden på ett kostnadseffektivt sätt att förstå flödet av besökare, identifiera populära områden och samla in data om besökarnas demografi.


Använder besöksdata för att förstå viktiga målgrupper

Med lösningen kommer staden bland annat kunna se hur väl stadens nya lekplats används och hur olika evenemang besöks, vilket är viktigt då staden erbjuder många olika typer av upplevelser för familjer.


Grindsted ansluter sig till ett växande antal städer som använder sig av besöksdata för att utforma och planera stadens aktiviteter. Genom att använda informationen som samlas in kommer Grindsted att kunna fatta beslut bidrar till att staden på sikt får fler besökare, förbättrar besöksupplevelserna och bidrar till en hållbar stadsutveckling.


Om IMAS Group:

IMAS Group är leverantör av innovativa besöksdatalösningar som ger städer, butiker och verksamheter möjlighet att optimera, förbättra besökarnas upplevelser och driva tillväxt. Med den senaste tekniken och expertkunskap inom dataanalys gör IMAS Group det möjligt för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut. Läs mer om oss här.

Commentaires


bottom of page