top of page

Hur besöksdata används av en fastighetsägare: "Det här förvånade mig"

Den norska fastighetsägaren Ragde Eiendom använder IMAS analysplattform Xperio för att samla in och analysera besöks- och försäljningsdata till sina 12 köpcentrum i Norge. Daniel Størdal och Hanna Svenaeus jobbar på Ragde Eiendom och vi frågade dom hur de använder information från besöksräknarna och kassaregistret.

Ragde Eiendom samlar in data om antalet besökare och omsättningsregistrering för att regelbundet kunna följa utvecklingen på köpcentren, samt förse och hjälpa hyresgäster och marknadsavdelningen planera sitt arbete på ett effektivare sätt.


Daniel Størdal är fastighetsförvaltare på Ragde Eiendom och ansvarar för Trysil-centret, Strømsø-centret och Linden-parken.


– Jag förser hyresgästerna med en överblick över innevarande och tidigare period och inte minst prognoser för den kommande perioden. Även marknadsavdelningen tar del av data för antalet besökare och omsättning, så att dom på ett effektivare sätt kan planera sina aktiviteter och använda resurserna när det bäst behövs.


Trysil är som bekant en populärt skidort och har därför stora besöksvariationer under året. För Daniel och hyresgästerna på Trysil center därför besöksdatan extra viktig.


– Den är väldigt värdefull för Trysil centrum och hjälper till att bemanna och planera på ett mycket effektivare sätt.


"Den här besöksdatan överraskade mig"

Förutom att göra planeringen betydligt effektivare har besöksdatan också gett honom och hyresgäster bevis på att allt inte alltid är som man tror.


– På grund av de höga energipriserna har man i media skrivit om att folk inte använder sina skidstugor eftersom det skulle bli för dyrt, vilket i sin tur skulle innebära färre besökare och kunder för oss.


Men datan Daniel har analyserat visar något annat.

– Under hösten och vintern har vi sett samma trafikmängd och omsättning som tidigare perioder och det har överraskat mig. Det visar att allt inte är som man tror.

Laddar ned besöksdata till Excel

Daniel laddar ner rapporter från Xperio för att analysera och presentera dom i Excel.


– Det passar mina behov bra. Jag kan presentera och arbeta med datan på det sättet jag föredrar det. Xperio är lätt att använda och jag är nöjd med lösningen.


Hon stödjer alla centra och har kontakt med IMAS

Hanna Svenaeus är administrationsansvarig på Ragde Eiendom och hjälper köpcentrumen att löpande redovisa sin omsättning, hon har även kontakt med IMAS när till exempel en ny användare ska läggas till eller om något behöver ändras.

– Jag tycker att det fungerar väldigt bra, IMAS ger alltid snabb service och svarar snabbt. Det är också enkelt att använda Xperio-plattformen.
– Varje månad tar vi ut en skräddarsydd rapport där vi ser alla köpcentrum och deras butiker. Jag skickar sen det här till flera personer inom vår organisation.

Omsättningsdata distribueras också för att sätta samman ett gemensamt index för alla köpcenter i Norge. Med hjälp av den här informationen kan man följa norsk handel.


Om Ragde Eiendom

Ragde Eiendom AS-gruppen innehar cirka 1 950 miljoner kvadratmeter kommersiell fastighet. Företaget är huvudsakligen verksamt i Oslo och Bergen, men äger även byggnader i Belgien, Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland.


コメント


bottom of page