top of page

Hur en tågstation drar nytta av besöks- och försäljningsdata

IMAS Group förser fem av Bane NOR Eiendom större tågstationer med besöks- och försäljningsdata. För Torstein Heldal, centrumchef på bl a Oslo Central Station, och Anna Bang fastighetschef på Bane NOR Eiendom, är informationen som samlas in guld värd och används regelbundet för att förbättra förutsättningarna för butiksinnehavarna.

Tack vare besöks- och försäljningsdata kan Bane NOR Eiendom få en mycket mer korrekt bild av hur många som besöker deras fastigheter och hur mycket de spenderar. De kan också använda dessa data för att mäta effektiviteten av reklamkampanjer och för att identifiera områden där de kan förbättra kundupplevelsen.


Torstein Heldal är centrumchef på Oslo Central Station och Østbanehallen. Han berättar att han varje vecka skickar nyhetsbrev till hyresgästerna om vad som händer i köpcentret, med en topp 5-lista över butiker och restauranger med högst försäljningsökning jämfört med föregående period.


– Jag kan skilja på kiosker, restauranger och andra typer av tjänster och ger därför en mer detaljerad analys av underlaget till butiksägarna.

Använder Xperios instrumentpanel för en smidig översikt

Torstein genomför veckovisa och årliga marknadsanalyser och kontrollerar butikernas omsättningssiffror och konverteringsfrekvenser. Han kontrollerar också antalet kunder i butikerna och de genomsnittliga köpen i varje butik. Denna data kontrolleras med hjälp av IMAS egen analysplattform Xperio och dashboard, vilket gör att han på ett överskådligt sätt kan se förra veckans omsättning och andra nyckeltal.


– Jag är väldigt nöjd med Xperio-portalen. Dashboarden ger en heltäckande bild av hur butikerna presterar och jag kan direkt se vilka butiker som går bäst. Dessutom kan jag enkelt jämföra och analysera data uppdelat mer dag, vecka, månad- eller år.


Utnyttja besöksdata för att mäta exponeringen

Informationen som samlas in via besöksräknarna används också för att mäta hur många som exponeras för reklamskyltarna på Oslo-S och Nationaltheatrets station.


– Med statistik insamlad information tycker vi inte bara att det ser ut på ett visst sätt, utan vi vet också om det. För oss är det också ett mycket användbart verktyg för att se hur många som exponeras för analoga och digitala reklamskyltar så vi har väldigt stor hjälp av den här informationen.


Tågstationer brukar liknas som porten in till staden, och det gör den här informationen extra intressant.


- Vi som jobbar med handeln i Oslo centrum delar med oss av våra siffror för att på det sättet få en bättre överblick.


Besöksräkningssystem vid Stavanger och Bergen station

Fastighetschef Anna Bang ansvarar bland annat för Bergen Station och Stavanger station, där den sistnämnda nyligen utrustats med besöksräknare.


Hon använder besöksdata för att få in nya kunder och koncept.


– Det är värdefullt att ha exakta detaljer om besökstrafiken eftersom det är lättare att sälja nya idéer. Informationen ger värdefulla insikter, som kan användas för att skräddarsy produkter och tjänster.


På samma sätt använder hon besöksdata för att förstå hur kapacitet, trafik och omsättning hänger ihop. Exempelvis så har kapaciteten i Bergens station ökad vilket också påverkat försäljningen postivt.


– Att ha tillgång till antalet besökare och försäljningssiffror är guld värt. Det hjälper mig att fatta välgrundade beslut och jag kan se effekten av pågående aktiviteter på stationen.

Den femte tågstationen som använder IMAS besöksräkningssystem är Lilleström Station.


Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom äger, utvecklar och förvaltar all järnvägsfastighet i Norge. De förvaltar och driver 335 operativa tågstationer och hållplatser, 13 tågverkstäder och flera terminaler, driftbyggnader och infrastrukturfastigheter.


Comments


bottom of page