top of page

IMAS Group räknar besökare på Melbourne Royal Showground

Uppdaterat: 7 aug. 2023

IMAS Group Indonesien har ingått ett partnerskap med australiensiskt ägda ICorp Security Services Pty Ltd för att förbättra och effektivisera eventsäkerheten med hjälp av besöksräkning i realtid. Det första projektet blir att räkna antalet besökare på Melbourne Royal Showground i Australien. Samarbetet ger ICorp tillgång till den senaste tekniken inom besöksräkning där bland annat IMAS egna portal Xperio ingår. Det välkända evenemanget pågår under tio dagar i september och blir det första uppdraget för IMAS Group i Australien.

Nyligen genomfördes en gemensam workshop i Jakarta för att säkerställa en smidig implementeringsprocess. Tillsammans gick teamen igenom de tekniska aspekterna, inklusive sensordrift, installation, kalibrering samt genomgång av webbportalen Xperio, allt för att säkerställa en smidig implementeringsprocess.

Workshop i Jakarta med IMAS Group Indonesia och ICorp

ICorp är ett av Australiens största säkerhetsföretag och man sökte en smart och effektiv lösning för att öka produktiviteten och förbättra kundvärdet i samband med events. Lösningen blev ett besöksräkningssystem för att hålla koll på antalet besökare i realtid. Med hjälp av besöksdata kan ICorp optimera antalet vakter som behövs vid olika tidpunkter under det stora eventet och på det sättet leverera förstklassiga säkerhetstjänster.


Om IMAS Group:

IMAS Group tillhandahåller innovativa besöksräkningslösningar som ger städer, företag och organisationer möjlighet att optimera verksamheten, förbättra besökarnas upplevelser och driva tillväxt. Med spjutspetsteknologi och expertis inom dataanalys gör IMAS Group det möjligt för kunder att fatta välgrundade beslut baserat på statistisk insamlad information.


Om ICorp:

ICorp är ett australiensiskt ägt säkerhetsföretag som erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster till bland annat detaljhandeln, fastigheter och byggnader, lageranläggningar, utbildnings- och hälsoinrättningar, företag och privata sektorer, samt offentliga verksamheter.


Om Melbourne Showgrounds:

Melbourne Showgrounds ligger centralt i Australiens stora evenemangshuvudstad och är den största och mest mångsidiga eventplatsen i Melbourne. Det erbjuder unika och flexibla inomhus- och utomhusutrymmen som är utformade för en mängd olika evenemang och aktiviteter, inklusive mässor, utställningar, mässor, festivaler och mycket mer.


Comments


bottom of page