top of page

IMAS levererar besöksräkning till Kungälvs stadsbibliotek


På förfrågan har vi installerat besöksräknare på Mimers Kulturhus i Kungälv. Personalen kan nu se hur många som rört sig in och ut både i Kulturhusets huvudingång och i bibliotekets olika entréer.

Mätdata hämtas över dygnets alla timmar och statistiken presenteras även timme för timme så att personalen kan se vilka timmar inflödet är som störst, jämföra dag för dag, vecka för vecka och mycket mer. Förhoppningen är att man ska kunna optimera personalplaneringen framöver för att matcha besöksflödet, så att man kan förstärka personalstyrkan när det förväntas vara mycket folk i lokalen och tvärtom när det statistiskt sett förväntas vara lite folk.

All insamling sker anonymt och inga persondata sparas.

Comments


bottom of page