top of page

IMAS mäter besökare i Södertälje Centrum


Lunagallerian är en av fastigheterna som fått besöksmätare för gatutrafiken utanför.

Nu installeras besöksräknare i Södertälje centrum. Syftet är att få statistik på hur många besökare som rör sig på gågatan och Stora torget.


Med hjälp av wifi-teknik mäts besökare vid ett antal olika punkter i centrumområdet. Som ett led i arbetet med att bli Årets Stadskärna 2023 vill man ha en tillförlitlig mätmetod för att få besöksdata. Med wifi-metoden kommer man bland annat att kunna se hur besöksflöden ser ut över dygnets timmar och hur länge besökare stannar i centrumområdet.


Med IMAS analysplattform Xperio, som samlar besöksdata, väderdata, öppettider och mycket mer, kan centrumledningen nu på ett smidigt sätt arbeta med att utveckla Södertälje centrum till en mer attraktiv och tillgänglig plats.


Naturligtvis är all besöksdata totalt anonymiserad och ingenting går att koppla till enskilda individer i den data som sparas.

Comments


bottom of page