top of page

KappAhl räknar besök med IMAS Sverige

Kappahl butik med besöksräknare

IMAS Sverige hjälper KappAhl att framtidsäkra sin besöksräkning. Besöksdata ger butikerna möjlighet att planera rätt bemanning för rätt tid och därmed ökad personlig service.

– Våra 3D-sensorer kan förutom att räkna antal besökare, även se utifrån längd om det är en vuxen eller ett barn. Tack vare AI och maskininlärning kan de faktiskt också räkna antal män och antal kvinnor säger Tobias Henriksen, Country Manager på IMAS Sverige.

Besöksräkning är allra främst ett verktyg för att se hur många av besökarna som kan konverteras till köpande kunder. Fördelarna med att samla in data är att den är mätbar och kan följas upp. – Butikschefer tar beslut direkt utifrån insamlad data, exempelvis hur mycket personal som behövs och vid vilka tider. Det kan också ge en uppfattning om kampanjen gett effekt i form av fler besök eller om säljkursen personalen gick gav resultat. Möjligheterna är många och vår teknik är förberedd för det mesta, berättar Tobias Henriksen.

Tillförlitlig och trygg

All hårdvara hyrs och i tjänsten ingår support och driftövervakning. Sensorerna sätts upp i taket och kopplas till butikens Wi-Fi och IMAS eget system. Sensorn räknar besökare som går in i butiken samt separat sparar de som går ut. Sensorn vet alltså var besökaren startar och sedan hur han eller hon rör sig. Ju fler sensorer som sätts upp desto mer data kan samlas in om besökarens väg. För att inte butikspersonalen ska påverka statistiken kan de uteslutas via ett visst mönster på namnbrickan.

­– Tillgänglighet och support är centralt och vår personal får var tionde sekund ett heartbeat som signalerar att allt fungerar. Om nätverket skulle gå ner är det ingen fara, så länge det finns ström lagras data till dess att Wi-Fi är igång och den kan skickas till vårt system, berättar Tobias Henriksen.

Integriteten hos de som passerar sensorn garanteras eftersom alla beräkningar görs i sensorn och det enda som sparas är siffror.

Flexibelt och framåtlutande

I upphandlingen där KappAhl i slutändan valde att inleda ett samarbete med IMAS vände de sig såväl till den svenska som den europeiska marknaden.

– Vi var ute efter en flexibel prisvärd lösning som kan leva upp till de höga krav på kundräkning som KappAhl ställer. Enkelhet i hantering var också ett av våra krav lika så att vår användning av lösningen kan fördjupas ytterligare om behovet skulle uppstå, berättar Mattias Bromander, Country Controller på KappAhl i Sverige.

Installationen i butikerna är i full gång och de knappt 200 svenska butikerna står klara inom fyra veckor från start.

– När vi har sensorerna på plats hoppas vi att de ska ge oss helt nya insikter kring hur kunderna rör sig i våra butiker och på så vis förstärka vår kundservice. , säger Mattias Bromander.A.I besöksräknare från Xovis

Comentários


bottom of page