top of page

Kickstarta 2023 med hjälp av besöksdata

Uppdaterat: 15 dec. 2022

Inflation och osäkerhet kring ekonomin kommer sannolikt att fortsätta att påverka oss under 2023. Men man brukar säga att tuffare tider göder kreativiteten, man tvingas testa nya sätt och de som gör det bäst kommer premieras.

Här går vi igenom varför besöksdata kommer vara ett viktigt verktyg både för organisationer och retailers under 2023.


I den här texten

• Hur besöksdata kan hjälpa företag och organisationer under en lågkonjunktur

• Gemensam nämnare för alla som samlar in besöksdata


Högre insatser 2023

Högkonjunktur eller lågkonjunktur det spelar inte så stor roll, vårt budskap till marknaden och potentiella användare är ändå detsamma; information hjälper dig att fatta bättre beslut.

Skillnaden är att insatserna är större under en lågkonjunktur eftersom köpkraft är mindre, utifrån det synsättet skulle man kunna argumentera att behovet av tillförlitlig data är större inför 2023 jämfört med förra året.


Besöksdata kommer att ge en starkare position

Hur lyckas man då i en lågkonjunktur? Ja man kan minska på kostnaderna, men samtidigt vill du inte gå miste om potentiell försäljning, det kan också vara så att du behöver attrahera fler potentiella kunder, eller så behöver du öka försäljningen bland din nuvarande kundstock.


Vår poäng här är säkert som du förstår att besöks- och försäljningsdata är det viktigaste verktygen när du ska bestämma strategi. Ta reda på exakt hur besökstrafiken och försäljning ser ut, saknas det data, se till att samla in. Det är aldrig för sent.

Dom som använder den här informationen och tillvägagångssättet kommer att ha fördelar jämfört med konkurrenter som inte använder det lika frekvent.

Förstå den nuvarande situationen

För retailers gäller det exempelvis att ha koll på när besöken sker så att personalresurserna används vid rätt tillfällen, alla vill ha så hög konverteringsgrad som möjligt men samtidigt inte använda sig av för många personaltimmar.


Om du ansvarar för en stadskärna eller ett köpcentrum behöver du veta om du gör rätt saker för att locka besökare dit, du vill också veta vart besökarna rör sig och ta reda på deras demografi för att kunna öka deras upplevelse och nå ut till en mer riktad publik.


Byggnader och kontorsytor behöver optimera hyresnivån utifrån trafiken. Det finns också en enorm potential för att optimera energiförbrukningen i byggnader och köpcenter när man kombinerar besöksdata och data från sensorer som mäter luftkvalitén.


Fördelar med att använda besöksdata 2023

Den gemensamma nämnaren för alla är behovet av att förstå den nuvarande situationen för att ta faktabaserade beslut. Företag och organisationer som regelbundet använder information från besöksräknare och kassaregister kommer att sitta i förarsätet under 2023.

  • Ökad konkurrens och mindre köpkraft ökar behovet av att hitta effektivare sätt att göra saker på

  • Med besöksdata kan du identifiera avvikelser och fråga vad som orsakade dem

  • Prova och gör fel, ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta tänkesätt har alltid visat sig vara framgångsrikt.

  • Vi tror att data från besöksräkningssystem och kassaregister är nödvändiga verktyg som behövs för att lyckas under 2023.

Sammanfattningsvis

Med besöks- och försäljningsdata kan vi använda statistiskt insamlad information och fatta bättre beslut. Om du till exempel vill öka antalet besökare eller kunder och vill lyckas med upprepa det, måste du förstå vad som orsakade förändringarna. Det är här som besöks- och försäljningsdata verkligen fungerar som värdefulla verktyg.


Om du tycker att detta är intressant

Läs mer om hur städer kan använda besöksdata för att skapa förbättringar

Läs mer om hur butiker kan använda besöksdata för att öka försäljningen och minska kostnaderna

Läs mer om hur byggnader kan optimeras med hjälp av besöksdata


Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi är redo att förse dig med besöksdata


Comments


bottom of page