top of page

MEC, 50 köpcentrum i Tyskland


Utmaning: Leverera besökstatistik i realtid i 50 köpcentrum runt om i Tyskland. Centerledningen behöver realtidsdata för att kunna se hur många besökare och vilka entréer som har högst tryck just nu. Förutom detta måste systemet också kunna skilja på vuxna och barn. Dessa viktiga KPI:er kunde tidigare leverantör inte leva upp till. All historisk data måste också sparas och överföras till det nya systemet.

  • Hur täcker vi breda entréer och ändå får ett bra resultat?

  • Kan vi importera historisk data in i ett nytt system?

  • Hur gör vi installationen kostnadseffektiv?

Lösning:

IMAS installerade Xovis 3D sensor i samtliga entréer. Det befintliga lokala nätverket kunde användas och sensorerna får ström via PoE (power over ethernet). Sensorerna kopplade upp sig direkt mot IMAS servrar. Kalibrering och konfiguration görs på distans. Besöksräknarna från Xovis är just nu de sensorer på marknaden som ger det mest korrekta resultatet. För att kunna täcka även mycket breda entréer så kopplas sensorerna via mjukvara ihop så att hela entrén täcks. Tack vara 3D funktionen gör också att varje besökare mäts individuellt och klassificeras utifrån höjd. All besöksstatistik framtida och historisk skickas till Xperio webbportal för analys av centerledningen.

  • Varma och kalla zoner, visas direkt på planritning

  • Uppehållstider i olika zoner

  • Antalet vuxna respektive barn som besöker deras center.

  • Verktyg för att kunna följa produktivitet i butiker

  • Realtidsrapport om hur många som är inne i köpcentrumen, olika våningar eller zoner.

Vi avslutar med ett citat från Dieter Henke, Centerledare

Den extraordinära och snabba servicen vi får från IMAS är värd att nämnas. Servicen finns alltid tillgänglig och vi får alltid snabba svar på våra frågor. Implementeringen av det nya system var mycket effektiv och färdigställdes inom tidsramen. Underhåll och kontrollräkning på distans är mycket effektiv och en stor förd

el mot andra system.

Läs mer om MEC:

www.mec-cm.com Läs mer om Xovis


Xperio rapport

Kommentare


bottom of page