top of page

NK Göteborg utökar sitt kundräkningssystem

Under flera år har IMAS räknat antalet externa besökare till NK med 3D kundräknare. Nu gör vi en kraftig utökning där vi skall mäta besöksflödet inuti NK. 3D kundräknarna placeras vid alla hissar, trappor och flödespunkter för att se vart kunderna tar vägen när de väl har gått in till NK.


IMAS sköter sedan drift av kundräkningssystemet, vår personal kontrollerar så att all statistik kommer in och är korrekt. IMAS har realtidsövervakning av alla 3D kundräknare så att vår personal snabbt kan agera om exempelvis koppling till internet bryts.


Sedan många år tillbaka har IMAS ett flertal kundräkningssystem aktiva hos Hufvudstaden. 1. Femman/Nordstan - Göteborg. 3D sensorer placerade i alla externa entréer

2. NK/Parkaden - Stockholm. 3D Sensorer placerade i alla externa entréer, rulltrappor, hissar, personalentréer och flödespunkter. Räkning av besökare sker i realtid.

3. NK - Göteborg - Utbyggnad pågår

Comments


bottom of page