top of page

Norges största ur-och guldsmedskedja satsar på personalplanering kopplat till besök och försäljning

Uppdaterat: 11 jan. 2021

BJØRKLUNDS är Norges största ur- och guldsmedskedja och har de senaste åren satsat på effektiva IT-lösningar, besöksräknare och konverteringsmål för att öka lönsamheten. Kedjan testar nu ett helt nytt personalplaneringsverktyg som bemannar utifrån antalet besök och försäljningsstatistik – ett verktyg som på många sätt är revolutionerande.

BJØRKLUNDS grundades 1992 av urmakaren Helge Bjørklund, som fortfarande har en aktiv roll inom kedjan.


- För att lyckas som kedja måste det göras i samförstånd och bra samarbete med de som jobbar i butiken och är närmast kunden, säger Helge.


Nu har IMAS implementerat BJØRKLUNDS egenutvecklade verktyg i IMAS webbportal Xperio. Det gör att kedjans XL-verktyg nu är integrerat med alla andra rapporter i IMAS portal (exempelvis antal besök, besöksflöden, demografi etc.)


BJØRKLUNDS genomför nu ett test i utvalda butiker där man med hjälp av personalverktyget planerar bemanningen med hjälp av information om antal besökare utanför och inne i butiken samt uppsatta konverteringsmål.


- Resultatet ser hittills väldigt bra ut. Idag vet vi hur som passerar utanför butiken och hur stor andel som går in i butiken (capture rate), vi ser även hur stor andel som genomför ett köp (konverteringsgrad). Butikens personal känner till underlaget och kan planera arbetet på ett effektivare sätt, förklarar Helge.


BJØRKLUND håller just nu på att ta fram en rapport som även kommer synliggöra planerad försäljning mot den faktiska.


- Genom det får vi ett avvikelsesverktyg, vilket kommer att vara till stor hjälp i vårt utvecklingsprogram för butikens personal. Det är på många sätt ett revolutionerande verktyg, säger Helge.


Helge Bjørklund har själv cirka 20 års erfarenhet som säljare i en butik, vilket tydligt syns i företagets försäljnings- och effektivitetsrapporter. Kedjan har under många år tillsammans med medarbetarna i butikerna utvecklat ett verktyg i XL för att mäta besöken och effektiviteten i butikerna.


- För några år sedan gjorde vi ett utvecklingsarbete i nära samarbete med IMAS, som uppdaterade verktyget med information om antalet besökare och hjälpte till att vidareutveckla plattformen.


Helges egen erfarenhet som säljare säger att det blir en tråkig och dålig dag för alla om en butik är överbemannad.


- För att uppnå en balanserad och lönsam dag måste planeringsverktyget användas med sunt förnuft. För många eller för få anställda i butiken kan vara lika dåligt, avslutar Helge.


Fakta om BJØRKLUND

BJØRKLUNDS verkar i en kapitalintensiv hantverksindustri som enligt Helge Bjørklund kräver en bra och effektiv driftsorganisation med skickliga medarbetare. Företaget är en franchisekedja, men har också ett antal kedjeägda butiker. Alla butiker är organiserade genom ett kedjekontor som ägs och förvaltas av BJØRKLUND NORGE A /S.


Kedjekontoret täcker alla butikers dagliga behov inom drift, IT, logistikverkstad etc. Man har också en egen webbutik.

Comments


bottom of page