top of page

Optimera butiker, turism och publika transporter med besöksdata

Vill du optimera din verksamhets resultat och få en konkurrensfördel? Om så är fallet, kan besöksdata vara nyckeln till framgång. I det här inlägget kommer vi att utforska några verkliga exempel på hur några av våra användare har använt besöks- och säljdata för att optimera sin verksamhet, samt några viktiga tips för att effektivt arbeta med besöksdata.


Exempel på besöksdata i verkligheten

Detaljhandel: Besöksdata har blivit en game-changer för retailers som vill optimera butikens resultat. En norsk detaljhandelskedja använder till exempel besöks- och försäljningsdata för att automatiskt förutsäga antalet personaltimmar som krävs, vilket resulterar i minskade personalkostnader och ökad försäljning.


Turism: Besöksdata är värdefullt för turistnäringen. En av våra kunder ansvarar för staden ska få fler köpande turister. För att lyckas identifierar dom vilka områden som är mest populära bland turisterna och använder informationen för att rikta marknadsföringskampanjer och samtidigt förbättra turisternas upplevelse i dessa områden. Det är inte ovanligt att köpkraften ökar med 20% i de riktade områdena.


Transport: Besöksdata kan också användas för att optimera transportnätverk. En av våra användare använder besöksdata för att identifiera vilka busshållplatser som används mest, med hjälp av informationen kan de justera sina bussrutter och tidtabeller och på det sättet minska väntetiderna och förbättra kundnöjdheten.


Nyttiga lärdomar och tips när man använder besöksdata

Kvalitet är viktigt: Det är viktigt att använda sig av tillförlitliga data för att kunna använda dem på bästa sätt. Hårdvaran och mjukvaran som används för att samla in informationen ska vara pålitlig och enkel att använda. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan finnas begränsningar i data som du bör vara medveten om.


Helheten spelar roll: Data från besöksräknare är mest användbar när den kombineras med andra datakällor, som till exempel försäljningsdata, väderdata eller demografiska data.

Detta kan hjälpa dig att identifiera mönster och trender som inte syns om man bara samlar in information från besöksräknare.


Besöksdata är ett värdefullt verktyg för detaljhandeln, turismnäringen och kollektivtrafiken för att förbättra kund- och besöksupplevelsen. Genom att använda information från tillförlitliga källor och kombinera dem med andra datakällor får man värdefulla insikter om kundernas och besökarnas beteende.


Datadrivet beslutsfattande kommer att fortsätta att växa och besöksdata kommer att spela en allt viktigare roll för att hjälpa företag och verksamheter att lyckas!


Om IMAS Group

Vi har specialiserat oss på att hjälpa butiker, företag och publika institutioner att effektivt samla in besöksdata för att kunna fatta datadrivna beslut. Informationen samlas bland annat in med hjälp av besöksräknare, accesspunkter, kasssa- och affärssystem och är GDPR-kompatibel.


Kontakta oss om du har några frågor eller är intresserad av att samla in besöksdata.


コメント


bottom of page