top of page

Realtidsmätning av besöksflödet på Simstadion Brottet i Halmstad


Efter förfrågan från Halmstads kommun monterar vi besöksräknare vid entréerna till Simstadion Brottet i Halmstad.

Tidigare har man haft enklare kundräknare baserade på fotocellsteknik med manuell efterbehandling av statistiken i excel. Nu vill man få mer tillförlitlig statistik över antal besökare över tid och slippa det tidskrävande manuella arbetet. Vi tog fram en lösning där alla ingångar täcks av 3D sensorer som mäter både in- och utflödet av besökare. En stor fördel med denna lösning är att badvärdarna hela tiden kan se hur många som befinner sig inne på anläggningen i varje given stund, något som öppnar helt nya möjligheter för bland annat personalplanering och säkerhet.

Realtidsdatan uppdateras varje minut och kommer också läggas in på kommunens hemsida så att de som vill besöka badet kan se om det är mycket eller lite folk för tillfället.

Vi på IMAS är glada över att ha fått möjlighet att genomföra detta projekt och ser fram emot att få mycket god input för fortsatt utveckling av våra tjänster riktade till den här typen av verksamhet.

Installation pågår för fullt och mätningen beräknas vara igång med start den 1 juni. Inga persondata sparas utan all mätning sker anonymt.

Comments


bottom of page