top of page

Sex städer samlar in besöksdata med hjälp av IMAS

Sex danska städer har börjat samla in besöksdata för att öka besöksupplevelsen och handeln i städerna. Med hjälp av den senaste WiFi-tekniken och sensorer med AI/3D-funktioner kommer man få kunskap om antalet besökare, rörelsemönster och demografi.

Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande, Søndervig och Videbæk tillhör alla Ringkøbing Fjord Handelsråd. Området har under sommarmånaderna ett stort antal besökare.


Besöksäkning med WiFi och sensorer

För att få en bättre bild av i besöksflöden och antalet människor som rör sig i stadskärnorna har accesspunkter för WiFi installerats. Sensorer med AI-och 3D-funktioner har också monterats för att samla in demografisk data och se hur många män, kvinnor, barn samt vuxna som besöker de olika städerna.


Ringkøbing Fjord Handelsråd har valt IMAS flexibla besöksräkningssystem utan bindningstid. Informationen kommer att användas för att öka trivseln bland besökarna och skapa ännu bättre affärsmöjligheter för butikerna.


Om Ringkøbing Fjord Handelsråd

Ringkøbing Fjord Handelsråd är en oberoende organisation som främjar näringslivet i hela Ringkøbing-Skjerns kommun.


Comments


bottom of page