top of page

Skansen utökar med fler 3D kundräknare och wifi kundräknare

När besöksstatistiken väl börjat komma in så inser man att den datan kan man inte vara utan. Statistik om hur många besökare och när besökarna kommer utgör grunden för planläggning för alla typer av offentliga platser.


Sedan vi började installera 3D kundräknare från Xovis i Skansens olika utställningar och hus, har vi samlat en mängd statistik. När Skansen byggde Baltic Sea Science Center föll valet återigen på IMAS och våra grymma lösningar för att hantera besöksstatistik.

Vi installerade också ett flertal wifi kundräknare för att se hur man rör sig över stora ytor utomhus. Med Wifi systemet kan vi jämföra antalet besök mellan olika zoner, hur länge man stannar och vilka vägar man väljer för att ta sig dit.


Allt självklar enlighet med GDPR.
Comments


bottom of page