top of page

Släpper aldrig kunden ur sikte


Med avancerade 3D-sensorer i taket kan alla dina kunder följas genom hela butiken. Tobias Henriksen på IMAS berättar om beslutsunderlag på en nivå som tidigare endast funnits för online-butiker.

 

Ett komplett underlag

– Vår teknik låter oss erbjuda exakt information som låter butiksägaren anpassa sin verksamhet utefter det faktiska kundbeteendet, säger Tobias Henriksen som är country manager på IMAS. Om man till exempel går från att främst ha sålt sina varor online till att skapa fysiska butiker, möts man av ett enormt informationsvakuum som vi nu kan råda bot på.

Att kunna följa kunderna i detalj kan vara ovärderligt för den fysiska handeln, där krympande marginaler ofta är en allvarlig utmaning. Ett automatiskt kontrollsystem samlar in all data till webbportalen Xperio, som i sin tur kan visa hur förändringar i butiken påverkar både flöde och försäljning – ner på artikelnivå. Bland andra fördelar kan nämnas möjligheten att planera för ett effektivare affärsbygge, och uppföljning med resultatanalys.

– 3D-sensorerna i taket skickar kontinuerligt koordinater från varje passage till en digital planritning, förklarar Tobias. Hårdvaran är utvecklad i tätt samarbete med våra leverantörer, och tjänsten som helhet svarar väl upp mot branschens behov av ett grundligare, mer underbyggt faktaunderlag att basera beslut på.

Starka i Europa

IMAS har under de senaste åren etablerat sig som en av de största leverantörerna av besöksstatistik på den europeiska marknaden. En av de stora anledningarna bakom framgången menar Tobias är den höga servicegraden och det ovanliga upplägget.

– Vi har som utgångspunkt att inte arbeta med några bindningstider för våra tjänster. Det ger våra kunder en trygghet samtidigt som det gör det möjligt för oss att hela tiden leverera bra service och värden, avslutar Tobias Henriksen.

Faktaruta

Med egna kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Thailand och Indonesien, är IMAS en ledande leverantör av besöksstatistik på den europeiska marknaden. Under 2017 installerade de drygt 4000 sensorer runt om i världen.

Vår annons i Dagens industri's retail utgåva 2018-04-10


Vi följer kunden i butiken

Comments


bottom of page