top of page

Stavanger utökar besöksräkningen med WiFi-noder

Stavangers centrum räknar sedan flera år tillbaka antalet besökare och besöksflöden. Nu satsar den norska staden på att skapa ännu bättre förutsättningar för butikerna och besökarna genom att öka antalet besöksräknare med 25 stycken accesspunkter för WiFi-mätning utomhus.

Stavanger City Norway
Stavanger utökar besöksräkningen med WiFi-noder

Stavanger var en av de första städerna i Norden som investerade i besöksräkning för att förbättra och underlätta för butiker och beslutsfattare i staden. Sedan tidigare finns både besöksräknare med 3D-funktion och WiFi-noder och med de nya WiFi-noderna finns det nu totalt 35 sensorer utplacerade i staden.


"Besöksräkning i städer ett att de viktigaste"

- Besöksräkning är en av de viktigaste mätparametrarna i ett centrum. Vi mäter utvecklingen kontinuerligt och rapporterar detta både till våra medlemmar och till Stavanger kommun administrativt och politiskt. Det är värdefull information i normala fall, men det har också varit extra användbart nu under koronapandemin. Här kan vi snabbt mäta konsekvenserna av beslut och de åtgärder som genomförs, säger Kristin Gustavsen, chef för Stavangers centrum.


Informationen om antalet besökare och rörelsemönster presenteras på ett enkelt sätt via IMAS portal Xperio.


Besöksräkning med WiFI är helt anonymiserad och godkänd av Integritetsskyddsmyndigheten (dåvarande Datainspektionen) och fungerar på det sättet att signaler från smarta enheter plockas upp och omvandlas till data som synliggör rörelsemönster, kalla och varma zoner samt antalet besökare.


Om IMAS


IMAS förser köpcentrum, butiker, retailkedjor, städer och offentliga aktörer med information om antalet besökare, rörelsemönster och mer avancerad statistik om kön, ålder och uppehållstid. Våra tjänster har varken bidningstid eller några startavgifter. Kontakta oss så berättar vi mer.Comentarios


bottom of page