top of page

Tanums kommun installerar besöksräknare i Fjällbacka

Tanums kommun startar besöksflödesmätning med wifi-teknik i Fjällbacka i samarbete med IMAS. I början av juli har 3 st besöksräknare monterats och driftsatts. Ytterligare 4 st kommer att installeras inför nästa sommar. Satsningen är en del i arbetet med att utveckla besöksnäringen i kommunen.


Kommunen får nu värdefull besöksstatistik som visar hur besöksflöden ser ut över dygnets alla timmar, hur besöken förändras i förhållande till vädret, och mycket mer. Med hjälp av wifi-tekniken fångar besöksräknarna dessutom upp antal unika besökare samt genomsnittlig besökslängd på orten.


All besöksdata är självklart helt anonym och kan inte kopplas till enskilda individer på något sätt. Läs mer om hur tekniken fungerar, en bit ner på den här sidan.

Comments


bottom of page