top of page

Varför WiFi-tekniken är en ”game-changer” för besöksräkningen

Uppdaterat: 29 mars 2023

För att kunna förbättra sin verksamhet behöver man förstå hur kunder och besökare interagerar med det fysiska utrymmet. Besöksdata, till exempel antalet besökare in i en butik, ger värdefulla insikter om kundernas beteende. Men traditionella metoder för att samla in den här informationen, så kallade sensorbaserade lösningar, kan bli för dyra om man vill täcka stora ytor och på ett enkelt sätt förstå hur besökarna rör sig. Med hjälp av WiFi-tekniken kan man på ett kostnadseffektivare sätt samla in besöksdata och snabbt identifiera trender.

Den nya WiFi-tekniken gör det möjligt för butiker och verksamheter att samla in besöksdata genom att fånga upp anonyma Wi-Fi-signaler från mobiltelefoner. Genom att göra det kan den som analyserar informationen snabbt identifiera mönster i besökarnas och kundernas beteende, exempelvis antalet besökare, konverteringsgrad, rutter och hur länge dom stannar på olika ställen. Dessutom kan kostnaden för denna teknik vara upp till 50 % lägre jämfört med en traditionell sensorbaserad lösning, vilket gör den till ett mer tillgängligt alternativ för både små och stora verksamheter.


Använd ditt befintliga WiFi-nätverk

En av de största fördelarna med WiFi-tekniken är att man använda sitt befintliga WiFi-nätverk för att samla in nödvändig besöksdata. Om du har ett befintligt WiFi-nätverk installerat från Aruba, Huawei, Cisco eller Ruckus är chansen stor att du kan använda ditt nätverk för att samla in data utan att behöva göra några installationer. Det här innebär att man omgående kan börja samla in värdefulla information, utan några omfattande investeringar.


För verksamheter som inte har ett befintligt WiFi-nätverk kan man lägga till accesspunkter för att täcka området, men betydligt färre jämfört med om man enbart skulle använda traditionella sensorer. Tekniken är baserad på över 10 års akademisk forskning och byggd för GDPR-kraven.


Identifiera snabbt trender

Genom att använda denna nya WiFi-teknik för att samla in besöksdata kan verksamheter snabbt identifiera trender och få en bättre förståelse för hur besökare och kunder rör sig och hur dom handlar. Informationen kan hjälpa verksamheter att optimera sin butikslayout, produktplacering och marknadsföringsinsatser och på det sättet förbättra kundnöjdheten och öka försäljningen utan att investera alltför stora belopp i ny teknologi.


WiFi-besöksdata är en ”game-changer” för företag

Summerat kan vi konstatera att den nya WiFi-tekniken drastiskt kan reducera kostnaderna för att samla in besöks- och säljdata. Genom att fånga upp anonyma WiFi-signaler från mobiltelefoner kan man snabbt och kostnadseffektivt identifiera mönster och trender vad gäller besökarnas och kundernas beteende. Informationen kan exempelvis användas för att optimera butikslayout, produktplacering och marknadsföringsinsatser, vilket skapar förutsättningar för optimering och effektiviseringar. Eftersom tekniken är baserad på över 10 års akademisk forskning och stöder GDPR-kraven är det en pålitlig och användbar lösning för både stora och små verksamheter.


Kontakta oss om det låter intressant. Vi ser fram emot att hjälpa dig samla in besöksdata på effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om WiFi-teknologin.

Comments


bottom of page