top of page

Herning kommun samlar in besöksdata: Från magkänsla till fakta

Herning kommun i Danmark har börjat samla in besöksdata med hjälp av IMAS Group Denmark. Kommunen vill i ännu högre grad gå från magkänsla till fakta vid beslutsfattande. Projektet syftar till att använda besöksdata för att få djupare insikter om bland annat rörelsemönster och antalet besökare för att stärka stadsutvecklingen."Vi har valt IMAS Groups lösning för att vi vill gå från magkänsla till fakta. Vi arbetar målmedvetet med stadsutveckling och vill gärna ta reda på hur många som besöker staden och när de är här", säger Katrine Høj Keseler, udviklingskonsulent på Herning kommun.


Besöksräkningssystemet som Herning by har satt upp tillsammans med IMAS Group är optimerat för att på effektivast sätt samla in rätt typ av besöksdata, på rätt på plats.


"Vi använder oss av WiFi-teknik, för att samla in besöksflöden på stora ytor, och sensorer för att exakt räkna antalet besökare på specifika nyckelplatser. Med hjälp av sensorerna samlar vi också in demografisk information som kön och ålder", berättar David Kern Sloth, Sales Director för IMAS Group Denmark.


Herning ansluter sig till en rad andra städer

Genom att ansluta sig till IMAS Groups besöksräkningssystem gör Herning by bland annat Middlefart, Ringkøbing och Aalborg sällskap. Den gemensamma nämnaren och det unika är kombinationen av olika tekniker för att samla in besöksdata, den personliga servicen och flexibiliteten när det kommer till avtalens utformning, dvs inga bindningstider eller dolda startavgifter tillkommer.


Här kan du läsa mer om fördelarna med att använda sig av olika tekniker när man samlar in besöksdata.


Om IMAS Group:

IMAS Group är en leverantör av innovativa besöksräkningslösningar som ger städer, företag och organisationer möjlighet att optimera verksamheten, förbättra besökarnas upplevelser och driva tillväxt. Med hjälp av den senaste tekniken och expertis inom dataanalys gör IMAS Group det möjligt för kunder att fatta välgrundade beslut baserat på besöksdata. IMAS Group har global närvaro med kontor i Europa, Indien och Sydostasien.


Om Herning:

Herning stad ligger i centrala Jylland och har ungefär 50 000 invånare.


Comments


bottom of page