top of page

Kombinera tekniker och få ut mer av besöksräkningen

Uppdaterat: 23 aug. 2023

IMAS Group erbjuder olika typer av tekniker för att samla in information om hur och när människor rör sig. Teknikerna har olika egenskaper och fördelar och här vill vi lyfta fram möjligheterna när man kombinerar våra främsta tekniker, det vill besöksräkning med hjälp av WiFi och 3D/AI-sensorer. Genom att kombinera teknologierna stärker vi besöksräkningssystemet och kan få djupare insikter i besökarnas och kundernas beteende.WiFi: Samla in stora datamängder på ett kostnadseffektivt sätt

Med WiFi-tekniken används WiFi-nätverk och accesspunkter. Många gånger går det bra att använda sig av redan existerande nätverk vilket minskar behovet av fysisk installation och reducerar kostnaderna. Genom att analysera signaler från besökarnas mobila enheter kan företag snabbt få tillgång till besöksdata som antalet besökare, flöden och uppehållstider till en betydligt lägre kostnad jämfört med om man skulle välja en helt sensorbaserad lösning.


Fördelar med WiFi-mätning:

  • Kostnadseffektivt och stora ytor: Använd befintliga WiFi-nätverk och samla in data över stora områden, många gånger behövs ingen ny hårdvara, vilket ger lägre kostnader.

  • Utökade KPI:er: Få tillgång till nya KPI:er som unika besökare, hur länge besökarna stannar och korrelation mellan olika zoner

  • Anonym datainsamling: Tekniken som bygger på över 10 års forskning samlar anonymt in WiFi-signaler från mobiltelefoner. Med vår lösning kan du känna dig trygg att GDPR-kraven efterföljs, tekniken är godkänd av den svenska dataskyddsmyndigheten.

3D/AI-sensorer: exakta data och demografiska insikter

Med 3D/AI-sensorer kan man med väldig hög precision samla in data om antalet besökare. Förutom att samla in data om antalet besökare kan sensorn ge demografiska insikter som kön och ålder.


Fördelar med AI/3D-sensorer:

  • Exakt data: Samla exakt besöksdata för att förstå kundflödet, beläggningsgraden och populära områden i dina lokaler.

  • Värdefulla demografiska insikter: Ta reda mer om dina besökare, hur stor andel är vuxna, barn, kvinnor eller män.


Kombinera teknologierna och få ett kraftfullare besöksräkningssystem

Genom att kombinera teknikerna kan man använda teknikernas styrkor och på det sättet få ut synergier som annars inte hade varit möjligt. Via WiFi-nätverket får besöksräkningssystemet tillgång till en stor mängd besöksdata vilket ger en bra överblick över besöksantalet. Man får också en väldigt god förståelse över besöksflöden och hur de olika zonerna används.


AI/3D-sensorer sitter monterade vid ett antal utvalda områden och förser besöksräkningssystemet med kalibreringsdata om antalet passerande vilket ökar systemets träffsäkerhet. Sensorerna samlar även in demografiska uppgifter som kön och ålder.


Fördelar med en kombinerad besöksräkningslösning:

  • Fler insikter: Få en 360-graders bild av kundernas beteende, kombinera WiFi-data med exakt trafikanalys från 3D/AI-besöksräknare.

  • Förbättrad noggrannhet: Verifiera och kombinera besöksdata från flera källor för större noggrannhet och tillförlitlighet.

  • Handlingsbara rekommendationer: Utnyttja den kombinerade informationen och få konkreta rekommendationer och optimera din verksamhet.

Det är alltså genom att kombinera teknologierna som man kan dra nytta av de verkliga synergierna, och på ett kostnadseffektivt sätt få ut mer besöksdata.


Kontakta oss för att höra mer om vår lösning och hur vi kan hjälpa dig maximera besöksräkningen.


Comments


bottom of page