IMAS_logo_150px.png
SITEMAP
Prefered_Partner_Svenska_stadskärnor_201
KONTAKT

th@imas.net

+46 734 11 62 90

 

IMAS Sweden AB

Vällebergsvägen 19

45930 Ljungskile

Org.nr. 556723-9552

SOCIALT
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon

© 2019 Integrated Marketing & Analysis Systems Sweden AB

VÅRA RÄKNEVERK

3D-teknologi

Robust och resistent mot all slags yttre åverkan, klarar 3D-tekniken att hantera utmaningar med oöverträffad noggrannhet.

3D-kundräknarna fungerar på samma sätt som det mänskliga ögat, de takmonterade 3D-sensorerna ser platsen nedanför i stereo vision. De två vidvinkellinserna uppfattar bilden från olika perspektiv (vänster öga , höger öga). Sensorn beräknar sedan den optiska skillnaden för varje individuell pixel av bilden. Detta resulterar i en exakt 3D-bild av hela ytan som kundräknaren ser. Den beräknas upp till 30 gånger per sekund i realtid. Efterföljande bearbetning görs med "deep learning" som baseras på igenkänning av människor. Den spårar också varje enskild människa, vilket gör det möjligt att analysera enskilda vägar för varje person. Dock ser den bara att det är en människa, inte vem det är.

Motståndskraftig mot yttre påverkan och hög träffsäkerhet.

3D-stereotekniken är mycket robust och motståndskraftig mot all slags yttre påverkan, såsom skugga, ljusförändringar eller temperatur. 3D kundräknarna har en träffsäkerhet som överstiger 99% och överträffar med råge prestandan hos konventionella besöksräknare.

 

3D-tekniken i kombination med en AI-algoritm, gör det möjligt för våra sensorer att hantera de svåraste och mest utmanande miljöer och ytor med stora mängder människor. Exempelvis när vi täcker in stora enheter som i HanseViertels i Tyskland, där vi kopplade samman över hundra stycken 3D-kundräknare för att se hur kunderna rör sig inuti lokalen. Varje besökare lämnas sömlöst över mellan kundräknarna så att hela besöket registreras.

 

Varje 3D-kundräknare klarar av att hantera upp till 400 människor i synfältet samtidigt. 3D-kundräknarna räknar besökare med längdklassificering från 80 cm upp till 220 cm. De klarar även av att särskilja enskilda personer även om de står axel mot axel.

Fördelar med 3D-kundräknare

  • Oöverträffad noggranhet

  • Realtidsdata

  • Täcker stora områden

  • Skyddande av personlig integritet

  • Installationshöjd från 2.2m upp till 20m

  • Power over Ethernet (PoE)

Köp besöksstatistik istället för en pryl

3D Kundräknare paket (inkl. support, drift och webbportal)

349,00 krPris

Köp av 3D kundräknare

AI / Deep Learning

Artificiell intelligens (AI-algoritmer) förbättrar ytterligare räkneverket för att klara de mest avancerade applikationer för analys av butik, köpcentrum eller publika platser.

 

AI-algoritmerna tar 3D-kundräknarna ännu närmare perfektion. Tack vare den kraftfulla Xilinx Zynq-bearbetningsplattformen kan vi integrera ett deep learning net med en klassificeringsnoggrannhet på mer än 99,5%. Jämfört med den teknik som finns tillgänglig idag förbättrar denna process signifikant precisionen när de räknar människor.

 

Dessutom öppnar möjligheten med AI-drivna 3D-sensorer framtida applikationer för kundräkning, kundrörelser över stora ytor och analyser i butik. I synnerhet kommer detaljhandelsindustrin att kunna dra nytta av dessa nya möjligheter, såsom återkommande besök och fullständig översikt över kundrörelser.

På flygplatser kommer anonyma passagerarrörelser över långa sträckor att leda till nya insikter och en mer sömlös reseupplevelse.

 

Vad är då AI och deep Learning? Artificiell intelligens är ett algoritmiskt system som efterliknar människans hjärna och dess reaktion på förändringar och åtgärder. Till skillnad från traditionell mjukvara, som dömer en situation från en begränsad uppsättning if-then-regler, koncentrerar AI sig på mönster som är igenkännliga i en mängd olika uppsättningar. Deep learning är den process genom vilken en AI lärs hur den skall tolka inmatningar från en specifik situation och tilldelar dem ett svar. 

Wifi besöksräknare

Räkna och följ besökare med wifi

När traditionella mätmetoder inte löser uppgiften, där klarar wifi metoden att hantera utmaningar med oöverträffad statistisk noggrannhet.

Tekniken går ut på att smarttelefonen sänder ut en mac-adress – ett ping – när den letar efter wifi. Det pinget mäter vi och platsbestämmer därigenom kan vi se hur folk rör sig under ett besök. Den enda informationen vi sparar är telefonernas position. All personlig data raderas oåterkalleligt inom ett par mikrosekunder.


Generellt uppskattar man att 85% av befolkningen har telefon med wifi aktiverat. Eftersom detta är en statistisk metod fungerar det ungefär som på samma sätt när man gör opinionsundersökningar, man frågar helt enkelt inte alla. Systemet utgår från en kontrollräkning som görs på plats detta och olika filter

 utgör grundbulten för hur faktorn räknas fram. 

Förklaringsvideo om hur wifi besöksräkning fungerar

Bumbeelabs levererar tjänsten tillsammans med IMAS

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö. Besöksflödena mäts anonymiserat och inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen.

Genom att få tillgång till detaljerad data kring hur besökaren agerar i en miljö ges aktörer såsom kommuner, fastighetsbolag och retailers en bättre möjlighet att höja kvaliteten på besöket. Samtidigt kan en kunskap om besöksflöden ger en mer rättvisande bild inför etableringar och värderingar.

År 2008 började Bumbeelabs utveckla sin produkt. Arbetet inleddes inledningsvis tillsammans med Sveriges största retailkedja till deras arbete med positionering av varor och inomhusnavigering. Men runt 2010 kom vi, tillsammans med Svenska stadskärnor, på idén om att ta steget att utveckla våra lösningar ännu mer. Idag fungerar även Bumbee Labs lösningar utomhus, i till exempel stadskärnor.

Pilotprojekt och kunder finns idag i städer, flygplatser, köpcentrum, kaféer och restauranger.

Den detaljerade kundstatistik som tidigare var förunnat e-commerce finns nu även tillgänglig för fysisk butik. Det är bara början på den digitala förändring som vi jobbar med för att städer och fysisk handel ska bli ännu mer effektiv och lönsam.

mobiltelefon med wifi för besöksräkning

Wifi Besöksräknare

Att räkna besökare med wifi är perfekt när det kommer till stadskärnor och platser med mycket besökare på stora ytor. Med denna teknik är det möjligt att se vart besöket började vart besökarna gick och hur länge de var där. I tjänsten nedan ingår 4G router med wifi i utomhusbox, drift och support. Ingen bindningstid.

Wifi Besöksräknare

849,00 krPris