top of page
Mit-Handy_Gut.jpg

Parkerings-system

Digital ParkeringspLATS

Vi erbjuder digitala och kostnadseffektiva parkeringslösningar för städer, kommuner. fastighetsägare, köpcentrum, butiker och parkeringshanteringssektorn.

 

Alla våra sensorer monteras enkelt och kräver inget underhåll. Du kan välja mellan Smart City-systemets parkeringssensor som är ansluten med hjälp av en smart magneto-resistiv mätmetod eller en sensor baserad på radarteknik. Båda teknikerna fungerar inomhus eller utomhus och har hög tillförlitlighet.

Mit-Handy_Gut.jpg

Smart City-systemets parkeringssensorer i siffror

+ 350 000 Parkeringar/ vecka

+ 49 000 digitaliserade parkeringplatser
 

+700 Parkeringsplatser i hela Europa

PARKERINGS-sensorer från Smart City System

Parkingeringssensorerna från Smart City System installeras snabbt och enkelt. Sensorerna känner av parkerade fordon på t.ex. kundparkeringar, parkeringshus och parkeringsdäck trådlöst och i realtid och kan enkelt integreras i befintliga system. De är driftsäkra och i stort sett underhållsfria.

Allt som behövs är en dator, surfplatta eller mobiltelefon och vår webbaserade infopanel som skräddarsys för varje parkeringsyta. 
 
Vår garanti:Allt vi behöver är en planritning och kontaktuppgifter till ansvarig elfirma. Vi sköter resten.
 
Systemet bygger på en kombination av driftsäkra och kostnadseffektiva sensorer tillsammans med ett smidigt användargränssnitt eller enkel integrering i befintliga system. 

Anchor 1

Information i realtid om LEDIGA Parkeringar

Våra smarta parkeringssensorer kan också installeras med en digital ”tvilling” som visar tillgänglighet, otillåtna parkeringstider, laddplatser och handikapp-parkering med mera för alla parkeringsytor. Enskilda platser visas med ett enda klick! All information finns tillgänglig via vår infopanel eller ett API för integrering i befintliga system.

Smart parkeringssystem 

Vårt smarta parkeringssystem bygger på en kombination av driftsäkra och kostnadseffektiva sensorer med ett enkelt användargränssnitt eller integrering i befintliga system. 

 

Registrering, navigering och analys

Vår digitala lösning erbjuder alla funktioner som behövs för en effektiv och lönsam parkeringsledning 

 • Exakt registrering av parkeringstider 

 • Navigering till lediga platser 

 • Analys i realtid av upptagna/lediga platser 

Parkering med EV-laddare 

Bättre utnyttjande av tillgängliga laddplatser med sensorteknik från Smart City System 

 • Information till förare om lediga laddplatser 

 • Förbättrad tillgänglighet för kunder 

 • Ökad lönsamhet genom optimalt utnyttjande av parkeringsytan 

 • Kontrollerar att endast eldrivna fordon använder laddplatserna

D50_1407_2.jpg

Digitalisera 

med Parking 

Pilot 

Både små och stora parkeringsytor (t.ex. kund/besöks/boendeparkeringar, parkeringshus och parkeringsdäck) kan nu utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Varje plats utrustas med en parkeringssensor (Parking Pilot) med  internetanslutning via en gateway. Sensorns avancerade algoritmer och stabila hårdvara registrerar exakt när och hur länge varje plats är upptagen dygnet runt. Informationen är tillgänglig genom en vanlig internetanslutning. Övervakning kan ske med vår infopanel eller genom integrering i ett befintligt system. 

Fakta Smart City System PArkering

Våra parkeringssensorer tillverkas i Tyskland och är underhållsfria under flera år. Ingen dyrbar infrastruktur krävs för att digitalisera en parkeringsyta. 

 

Parkeringssensorerna drivs av ett integrerat batteri och placeras i ett permanent fäste på marken eller i taket vid respektive parkeringsplats. 

 

Sensorerna klarar snöplogning med gummiskydd på plogen. Om någon sensor mot förmodan skulle sluta fungera, ser vi till att den byts ut så snart som möjligt. Tack vare konstruktionen med modulsystem kan en sensor snabbt lossas från fästet som är fäst mot marken. 

Digital karta över parkeringsplatsen

Använd vänster sidofält för att välja en parkeringsyta. Den valda parkeringen visas som en digital karta med färgmarkeringar som indikerar beläggningsstatus för varje plats. Lediga, upptagna och obetalda platser visas klart och tydligt. Snart blir det också möjligt att reservera enskilda platser och få meddelande till din mobiltelefon när parkerade fordon överskrider parkeringstiden. 

Mit-Handy_Gut.jpg

Parking Pilot: funktioner och användning 

Registring av parkeringstider 

Den exakta registreringen gör det möjligt att se vilken plats som är upptagen av samma fordon och hur länge. Det här är ett enkelt och säkert att följa upp utnyttjandet av parkeringsplatserna. Du kan snabbt identifiera vilket fordon som har överskridit den maximalt tillåtna tiden, åtgärda med fakturering av gällande avgifter och minimera problemen med otillåten parkering. 

 

Navigering till lediga platser 

Är hur enkelt och effektivt som helst. Systemet känner av vilka platser som är lediga och visar dig, dina kunder och gäster till närmaste lediga plats. Senare kommer det också att bli möjligt att reservera enskilda platser – och alltså minska behovet att köra runt och leta efter en plats. 

Beläggningsstatus i realtid 

Den exakta registreringen betyder att det ständigt finns uppdaterad information om användningen och utnyttjandet av en parkeringsyta. Det i sin tur ger möjlighet till en effektivare och lönsammare hantering baserat på tillgång och efterfrågan. Dessutom kan viktiga och kritiska in- och utfarter, för t.ex. räddnings- och blåljusfordon, akutintag och leveransvägar m.m. automatiskt övervakas. 

Fler Funktioner för parkeringsgäster och parkeringsadmin

Stopp för otillåten parkering 

Registrering av parkeringstider 

Den exakta sensormätningen av varje parkeringsplats betyder att fordon som överskrider maximalt tillåtna parkeringstider övervakas enkelt och automatiskt – och kan åtgärdas omgående. 

Registrering av beläggningsstatus 

Information i realtid om utnyttjandet av t.ex. centrumparkeringar. Det gör det möjligt att se exakt hur många platser som behövs vid varje tidpunkt för respektive plats och innebär ett effektivare utnyttjande av parkeringsytan. 

 

Smartare företagsparkering 

Navigering till lediga platser 

Anställda och kunder kan enkelt få information om lediga platser på stora och svåröverskådliga parkeringsytor. 

Registrering av beläggningsstatus 

Beläggningen vid olika tidpunkter på dygnet registreras vilket innebär att företagsplatser kan utnyttjas på ett mer optimalt sätt. 

 

Användarvänliga och lönsamma laddplatser 

Registrering av parkeringstider 

Kombinationen av parkeringssensorer och laddplatser möjliggör enkel och automatiserad fakturering för laddstationer. Det gör det också möjligt att fakturera otillåtna parkeringstider när fordon inte laddas och alltså blockerar laddplatser för andra kunder. 

 

Navigering till lediga laddplatser 

Undvik problem genom att erbjuda navigering till i förväg reserverade laddplatser. 

 

Registrering av beläggning på laddplatser 

Förhindra otillåten parkering av andra fordon än elfordon på laddplatser. Med Parking Pilot finns alltid exakt information om vilka laddplatser som är upptagna – också när inget elfordon laddas där. 

Miljövinster i centrum 

Registrering av parkeringstider 

Exakt registrering av parkeringstiden för varje parkeringsplats gör det möjligt att både tillämpa en maximalt tillåten parkeringstid och att enkelt och automatiskt fakturera avgifter. Det gör också att parkeringsvakterna kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. 

 

Navigering till lediga platser 

Besökare och pendlare kan få information om lediga platser i realtid. Det innebär en effektivare ledning av trafiken och miljövinster i form av mindre utsläpp och mindre trafikbuller i centrum. 

 

Registrering av beläggningsstatus 

Registreringen kan ha stor betydelse för tillgången på parkeringsplatser i centrum vid olika tidpunkter. Informationen kan också ligga till grund för behovet av pendel/infartsparkeringar (t.ex. Park & Ride) så att centrala platser kan användas mer effektivt. 

IMG_20200928_091512.jpg

FAQ: Smarta ParkeringsSensorer

Hur fungerar sensorerna? 

Sensorteknologin är baserad på en magnetoresistiv mätmetod. Ett magnetfält känner av när ett fordon parkerar ovanför en sensor, som då skickar en signal till en gateway. Därifrån går signalen vidare via mobilnätet till molnet. Här bearbetas informationen ytterligare så att den kan visas och utvärderas med hjälp av olika applikationer. 

 

Hur fungerar en gateway? 

En gateway är huvudenheten mellan servern och sensorerna och kräver ständig elförsörjning. Den skickar datapaket från sensorerna till molnet via en mobilanslutning. 

 

Hur länge räcker sensorernas batterier? 

Batteriernas livslängd – under normal förhållanden – är 5 - 7 år. 

 

Hur fungerar snöröjning på en parkeringsyta med sensorer?  

Snöplogar med gummiskydd kan användas utan problem.   

 

Kan sensorerna lossna? 

Nej. Det krävs en hel del kraft för att få loss ringfästet från golvet utan särskilda lösningsmedel. Själva sensorn hålls på plats med en säker infästning. För att ta bort sensorn krävs specialverktyg och nödvändig kunskap. 

 

Går det att installera sensorer i garage under mark?  

Ja, vi har utvecklat trådlösa inomhussensorer som kan installeras i garage under mark. 

 

Hur lång tid tar installationen? 

Parkeringsytan är klar för användning inom 1 - 2 dagar efter installationen. Allt vi behöver är en planritning och tillgång till el (om inte installationen ska omfatta en soldriven gateway).

K1600_IN-OUT-Sensor-(Photo-C).jpg

RADARSENSORER ÖVERVAKAR TRAFIKEN

Vi använder våra egna radarsensorer för att övervaka trafiken som går in och ut på parkeringsområdet. Radartekniken är väl beprövad och kräver nästan inget underhåll. Det är ett robust och vädertåligt system som gör det idealiskt både inomhus och utomhus. En annan fördel är att radarsensorerna är dolt placerade, vilket minskar risken för att de skadas.

PARKERINGSRADAR: PÅLITLIGT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

IMAS parkeringssystem för radar - Car Parking Guide System (PGS) - är ett mycket pålitligt och kostnadseffektivt parkeringssystem för köpcenter och parkeringshus. IMAS ingenjörer valde att använda få sensorer, en robust och välbeprövad radarteknik för att kunna erbjuda marknaden en kostnadseffektiv lösning. 

Systemet håller koll på antalet bilar i parkeringshuset och visar via led-skärmar var det finns lediga parkeringsplatser. 

K1600_LED-Matrix-Display-PMD1-(Photo-B).
Anchor 2

LED-DISPLAYER VISAR ANTALET TILLGÄNGLIGA PARKERINGAR

LED-Matrix-displayer visar realtidsstatus för antalet tillgängliga parkeringsplatser. Anpassningsbara skärmar och skyltar kan användas både ute och inne för att visa antalet tillgängliga parkeringsplatser.


Hela konfigurationen av sensorer, skärmar och zoner sker via ett webbgränssnitt.  


Varför IMAS Parking Guide System (PGS)

 • Kostnadseffektivt parkeringsguidesystem (få sensorer krävs)

 • Pålitlig och robust teknik

 • Kräver lågt underhåll

 • Tål damm och kan sitta utomhus

 • Väl dolt för allmänheten

K1600_LED-Matrix-Display-PMD1-(Photo-C).
Radar.jpg

Radar för att räkna fordon

IMAS har lång erfarenhet av radartekniken och har i över 30 år levererat data från besöksräknare till köpcentrum, butiker och offentliga aktörer. Radar var den första tekniken som användes när vi började räkna besökare.

 

Tekniken är mycket tillförlitlig och används till exempel när man ska räkna bilar och cyklar som passerar. 

KONTAKTA OSS IDAG

Välkommen att boka en presentation, ett möte eller ställ en fråga. 

bottom of page