top of page

GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR.png

Läs Integritetsskyddsmyndighetens (Datainspektionens) beslut 

Detta är en översikt över hur vi behandlar de personuppgifter Bumbee Labs samlar in vid besöksflödesmätningar och även hur vi behandlar kunders och andra intressenters personuppgifter, i enlighet med GDPR.

De personuppgifter vi hanterar, hanteras på servrar i Europa.

Bumbee Labs & IMAS följer Datainspektionens beslut angående hur systemet för besöksmätning ska vara anpassat för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen och i förlängningen GDPR.
 

Enligt Datainspektionen beslut 2015-10-30 (dnr 1702-2015) konstateras att de åtgärder som vidtogs var tillräckliga för att komma till rätta med de brister i bolagets behandling av personuppgifter vid användning av systemet IOPS i Västerås Citykärna som Datainspektionen påtalade i sitt beslut den 22 juni 2015 (dnr 2729-2014).
 

Bumbee Labs och IMAS utför mätningar av besöksstatistik i olika offentliga miljöer. Syftet är att erbjuda intressenter bättre kunskap om avidentifierade gång- och trafikflöden, för att intressenterna ska kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av dessa offentliga miljöer. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av Wi-Fi-signaler från mobiltelefoner och datorer.
 

Bumbee Labs system är utformat så att enskilda personers rörelser inte kan kartläggas. De MAC-adresser som samlas in och som kan hänföras till enskilda personers mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas oåterkalleligt direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps. IMAS har även monterat skyltar av olika slag som ska informera besökare i området om besöksmätningen.
 

I det fall besöksflödesmätningen sker utan föregående medgivande av besökaren samlas inga andra personuppgifter in.

I det fall besöksflödesmätning sker med besökarens aktiva medgivande sparas MAC-adressen upp till 6 månader efter medgivande givits och raderas sen per automatik efter 6 månader. Även övriga uppgifter som på kundens initiativ kan efterfrågas, såsom emailadress, för- och efternamn och adress, sparas upp till 6 månader och raderas sen per automatik.

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsansvarig (PUA)
Box 7748, 103 95 Stockholm. info@bumbeelabs.se


Kontaktperson: Fritz Dimmlich, +46 760094200
Mail: fd@imas.net

Sekretesspolicy

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto i Xperio, ingår avtal, registrerar dig i någon av våra annonser. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och ort.
 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan via google analytics, facebook pixel.
 

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

  • Förbättra vår hemsida

  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

  • Kontakta dig via e-post eller telefon

  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

  • Kunna erbjuda och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster
     

3. E-säkerhet

IMAS är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.
 

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.
 

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. IMAS skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
 

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

6. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
 

7. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

bottom of page