top of page
Image by Tomas Williams

GUIDE:Konvertera besökare till kunder med kundräknare

GRATIS GUIDE för butiker

Ta kontroll över säljet med hjälp av kundräknare / Personräknare och FÖRÄNDRA SÄTTET DU DRIVER BUTIK PÅ. Guide för retailers!

kundräknare & personräknare till butik

Hos oss kan du köpa kundräknare / personräknare till butiken eller skaffa ett abonnemang med en fast månadsavgift där allt ingår så att du enkelt kan göra besöksanalyser, utan bindningstid eller startavgifter. 

person.png
Xovis besöksräknare_IMAS.png

GUIDE

Shopping on Sale Day

Prognostisera med kundräknare & Personräknare 

Om du är nyfiken på hur du med hjälp av information från kundräknare och personräknare tar reda på ditt kundunderlag så är det här något för dig. I den här guiden går vi igenom alla stegen som behövs för att du på allvar ska kunna förbättra sättet du driver en butik på.

Hur stor är butikens säljandel?

 

Det finns ingen butik som säljer till alla som går förbi. Man brukar säga att en butik säljer till 10-20% av alla kunder som går in i butiken, men det skiftar beroende på pris, plats, produkt och påverkan.  

Kundunderlaget ger dig kontroll

Det finns perioder under en dag eller en vecka som säljandelen är hög och det finns perioder då den är låg. Du behöver inte sälja till samma andel av kunder varje timme, varje dag. 

 

Med hjälp av kundräknade och personräknare tar du enkelt reda på precis det här. Det handlar om att förstå när och under vilka omständigheter din butik presterar som bäst, detta kommer att hjälpa dig att maximera dina insatser för att konvertera fler besökare till köpande kunder. 

Anchor 1

TRE GRUNDPELARE

Sammanfattning guide

När du arbetar med personräknare / kundräknare och IMAS produktivitetsformel (se guiden) får du en bättre förståelse för vad som genererar försäljning i din butik. Du kommer att veta vilka aktiviteter du bör upprepa för att öka din försäljning, och de aktiviteter som du bör undvika som inte ger något resultat alls. 

Nu startar vi

När du känner till ditt kundunderlag och din säljandel, vad gör du med den? Hur förbättrar du säljinsatsen? Innan du använder dig av informationen behöver du förstå den och till din hjälp har du kundräknare och personräknare som håller koll på exakt hur många som passerar in och ut genom portarna. 

 

Tre grundpelare för att förstå informationen

 1. Personräknare och kundräknare visar att kundflödet är förutsägbart

 2. Kundflödet och säljandel är viktiga delar i den formel som hjälper dig till att förstå var försäljningen kommer ifrån och varför.

 3. Kundorientering är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva metoder för att öka säljandelen.

Xperio-Dashboard.png
Xovis personenzäheler_IMAS.png

Förutse butikens försäljning MEd Personräknare

De flesta butikschefer är medvetna om ett visst köpmönster i butiken. Försäljningen i första halvan av veckan brukar vara en bra indikator på vad veckans resultat kommer att bli. Vid lunchtid vet de flesta butikschefer hur resten av dagen kommer sluta.

 

Men butikschefen har ingen kontroll över om volymen är nådd. Om målet nås eller överskrids har de anställda gjort ett bra jobb, om målen inte nås: "det har inte varit tillräckligt med kunder i butiken."

Tänk om du kunde förutse med väldigt hög sannolikhet hur mycket trafik som kommer in i butiken varje timme, varje dag, hur mycket de kommer att köpa och vad den genomsnittliga försäljningen kommer att bli? Tänk om du kunde förutse väldigt exakt vad din försäljning varje timme på dygnet, alla dagar i veckan hela året kommer bli?

Sanningen är den att det kan du! Med hjälp av personräknare och digitala kundräknare kommer du se att trafiken in i din butik varje vecka är betydligt mer förutsägbar i förhållande till din försäljningsvolym.

Kontakta oss gärna

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort. 

Simon.jpg

Simon Lidholm

Key Account Manager Public

Fritz.jpg

Fritz Dimmlich

Regional Director 

/ Key Account Manager Retail

KUNDFLÖDET ÄR FÖRUTSÄGBART

Kundflöden och när köp äger rum sker i förutsägbara mönster. Detta innebär att varje vecka kommer samma procentandel att besöka butiken under de olika veckodagarna. Trafiken kan variera något från vecka till vecka, och säsongsvariationer kommer också att påverka det totala, men veckodagarna kommer att vara relativt lika.

 

När personräknarna är på plats kommer du att upptäcka att samma regelbundenhet dyker upp när du ser statistiken per timma, som procentdelen av den dagliga trafiken. Den andelen kommer inte alltid vara samma, men stabil nog så att du kan göra mycket goda prognoser.

Nu kan du vet besöksflödet in till din butik kan också förutse hur många av de som går in i butiken som faktiskt blir konverterade till köpande kunder.

Supermarket Carts
staff-productivity.png

Se MÖNSTER i butiken Med kundräknare

Din butik har flera distinkta mönster som du kommer att kunna identifiera när du räknar trafiken med kundräknare och personräknare. Ju mer du blir förtrogen med trafikmätningar och andelen för att värva kunder kommer detta att bli allt mer synligt. Det kan vara veckor där inget speciellt händer eller speciella veckor som rea, black friday, mors dag etc. 


De flesta butiker har minst 6 olika specifika mönster, eller mallar. Dessa mallar kan användas för prognoser daglig trafik/timme och andel köpande kunder genom alla veckor och när som helst på året.

Att känna till det här ger butiken två viktiga fördelar:
 

 1. Det kommer att berätta för dig om du når dina försäljningssiffror eller inte. Om du inte kan nå dem och det vet du i förväg så att du möjligen kan göra något åt det.
   

 2. Informationen kommer att berätta exakt vad du behöver göra för att nå eller överträffa mål.

Kombinera sälj- och besöksdata

Hur går man praktiskt tillväga och använder formeln? IMAS produktivitetsformel består av data från personräknare / kundräknare samt från kassystemet. Den är enkel och när du lärt dig den förändrar det sättet du driver butiken på. 

Antal besökare x %hitrate* x genomsnittlig försäljning = Omsättning

Om du vill öka din försäljning måste du öka en eller flera av dessa tre faktorer.

Låt oss visa ett exempel på hur en butik kan använda produktivitetsformeln för att förbättra försäljningen.

*Hitrate även kallat konverteringsgrad = procentuell andel av besökarna som köper något

Cashier
Image by Valdemars Magone

EXEMPEL: BUTIKSCHEFEN

Låt oss visa ett exempel på hur en butikschef kan använda produktivitetsformeln för att förbättra försäljningen. Låt oss anta att förra veckans försäljning såg ut så här:

Antal besökare x %hitrate x genomsnittlig försäljning = omsättning

4500 x 10% x 100 = 45 000

Om försäljningsmålet är 50 000 kr denna vecka behöver du: 

 1. Öka trafikunderlaget från 4500 till 5000. Finns det några aktiviteter, annonser, etc. som kommer att öka trafiken med 500 extra besökare denna vecka? Om inte, då kommer butiken fortsatt ha ca 4500 besökare kunder. 
   

 2. Öka hitrate från 10% till 11,2%. Vad kommer du att göra den här veckan som du inte gjorde förra veckan för att få till det? Om du inte gör något annorlunda, kommer du förmodligen att sälja till 10% av dina kunder. Precis som förra veckan. 
   

 3. Öka snittförsäljningen från 100 kr till 112 kr. För att nå detta måste du få din personal att arbeta hårt med mer-försäljning. Inte alltid lätt, särskilt om personalen inte är tränade att göra det. 

Använd formeln för att SE Förutse FÖRSÄLJNINGen

Om du inte gör någon förändring kommer att sälja för 45 000, inte 50 000 som är ditt mål. Men om du fokuserar på att förbättra andelen av att köpa kunder (konverteringsgrad) med 1 procentenhet varje dag genom bättre och mer kundorienterad service, då kan du uppnå ditt mål om 50 000. Framför allt vill du veta varför du uppnått resultatet.

Produktivitetsformeln kan användas både framåt och bakåt. Använd den baklänges för att förklara mer exakt vad som orsakade förra veckans resultat.

 

Vad har förändrats? Vad visar trafikunderlaget fr¨ån personräknare / kundräknare? Förändring av konverteringsgrad? Genomsnittlig försäljning? Vilken aktivitet bidrog mest till förändringen? 

Använd formeln för att prognostisera om vad din försäljning kommer att bli nästa vecka. Om du upptäcker att formeln visar att din faktiska försäljning kommer att skilja sig från din budget, måste du antingen ändra budgeten eller bestämma vad som skall förändras till nästa vecka.

Image by Marija Zaric
Image by Brooke Cagle

DU KAN SJÄLV PÅVERKA konverteringsgraden i Butiken  

Men hur ändrar du värdena är så förutsägbara? Vi har redan påpekat att trafikunderlaget från personräknare vanligtvis är ett centralt ansvar och att en ökning av den genomsnittliga försäljningen är svår att uppnå.

Kvar har vi då enbart hitrate/konveteringsgraden. Både butikschefen och medarbetarna kan påverka detta. Det är också den komponenten i servicekänsliga butiker som det är enklast och billigast att göra något med, och som har störst omedelbar effekt.

HUR MÄTER DU SERVICENIVÅN I BUTIKEN?

Om din butik är servicekänslig vill du förmodligen få upp servicegraden under de viktigaste säljperioderna, och på det sättet öka hitrate.

 

Men vad är bättre service? Möjligen, att du försöker öka kapaciteten i hektiska tider som lunchtid, torsdagskvällar och lördagar, etc. Men frågan är alltid hängande, "vem och hur mycket personal". Hur kan du mäta service så att du kan förbättra den? Med en kundräknare kan du mäta exakt vad din servicenivå är varje timme, varje dag.

Formeln vi använder för att mäta servicenivån är förhållandet mellan antal kunder och tillgänglig personal. Förhållandet får vi fram genom att dividera antalet kunder med den totala mängden personaltimmar för den aktuella perioden.

 

Nyckeltalet representerar antalet kunder som får hjälp i butiken, vi brukar kallar det här för acces rate.

Exemplet i fig. 1 visar att förhållandet för onsdag är 13 och för lördag 42. Ju lägre siffra, desto mer tillgänglig personal i butiken. Det var uppenbarligen mer service på onsdag än på lördag, även om antalet personaltimmar på lördagen var högre. 

En tumregel, när förhållandet överstiger 30, då finns det för lite tillgänglig service i butiken. Med 30 kunder per personaltimma så får varje kund i snitt hjälp i 2 minuter.

Figur 1. Besökare i förhållande till tillgänglig personal

Kundräknare och personräknare samlar in informationen om antalet besökare. En tumregel är att när servicenivån överstiger 30 då finns det för lite personal i butiken.

Image by Heidi Fin

Kundräknare ger kontroll i butiken

Du kan förbättra din kundservice genom att omdisponera antalet timmar i butiken och öka dem under viktiga perioder som vid lunch, efter kontorstid, lördagar, etc.

Använd sedan produktivitetsformeln till att utvärdera om dessa åtgärder har lett högre konverteringsgrad. Om du har ökat kostnaden med 5000 kr per vecka med hjälp av produktivitetsformeln (extra tid, bonus, utbildning etc.), då kan du mäta exakt vad den ökade kostnaden har betytt för butikens försäljning, och avkastning på investeringen.

När du samlat in data med hjälp av persorsonräknare och börjar använda trafikunderlaget, konveteringsgraden och produktivitetsformeln kommer du att upptäcka att du har mycket bättre kontroll över vad som händer i din butik.

DU KOMMER VETA OM TRAFIKUNDERLAGET till butiken HAR ÄNDRATS

När var du senast borta en dag, kom tillbaka och fann att försäljningen var mycket lägre än väntat? Din personal kommer förmodligen att berätta för dig att det inte fanns några kunder den dagen.

Men nu vet du om försäljningsminskningen beror på att butiken haft färre antalet kunder eller om %hitrate har blivit lägre, det sistnämnda är förmodligen det som förändrats.

Eftersom du kan prognostisera trafik, %hitrate och genomsnittlig försäljning varje timme, varje dag, som du kommer att kunna schemalägga personal och butiksinterna aktiviteter under de viktigaste säljperioderna.

När du förändrar varuexponeringar, aktiviteter eller annonser, eller vad som helst, kommer du att veta om du har ökat ditt trafikunderlag eller inte.

deviations.png
staff-productivity.png

BERÄTTA FÖR HUVUDKONTORET HUR DERAS AKTIVITETER FUNGERAR

Du kommer också att kunna rapportera till huvudkontoret exakt vilken påverkan som huvudkontorets aktiviteter hade för trafikunderlaget i din butik. När du använder informationen från kundräknarna kommer du bli en mer effektiv butikschef och påverka butiken och medarbetarnas framtid. Nu när du är medveten om möjligheterna med de viktigaste komponenterna bakom kundräkning, bör du träna för att bli bekväm med prognosen av köpmönstret i din butik.

ETT ENKELT OCH PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Lär dig att använda din produktivitetsformel och prognostisera din försäljning för de kommande 4 veckorna. Lär dig att se vilken effekt servicenivån har på hitraten.

När du känner dig bekväm med detta, ange sedan ett kort periodiskt mål (ex 3 månader) för att se vad för resultat du kan få i butiken (% hitrate och genomsnittlig försäljning) genom att öka din servicenivå under de viktigaste försäljningsperioderna. Testa det i 3 månader. Och gör justeringar för de kommande 3 månaderna. 

Summerat

Kundräknare och personräknare samlar in all nödvändig information. När du sedan arbetar med IMAS produktivitetsformel får du en bättre förståelse för vad som genererar försäljning i din butik. Du kommer att veta vilka aktiviteter du bör upprepa för att öka din försäljning, och de aktiviteter som du bör undvika som inte ger något resultat alls.

Image by Brooke Cagle
Smiling woman

Guide: Hur mar räknar ut KPIer

Här går vi igenom den viktigaste termologin samt hur man räknar ut KPI:erna när man arbetar med retail- och besöksanalys. Vad var det som gjorde att vi ökade eller minskade antalet besökare den här veckan? 

PROGNOSTISERA OCH OPTIMERA BUTIKENS FÖRSÄLJNING

IMAS Staff & Sales Forecasting prognostiserar och optimerar butiken genom att kombinera besöks- och försäljningsdata, allt för att butiken ska prestera optimalt.

“Det är på många sätt ett revolutionerande verktyg.”
Helge Bjørklund, grundare, BJØRKLUND, Norges största ur- och guldsmedskedja

pexels-karolina-grabowska-4491469.jpg

KONTAKTA OSS IDAG

Välkommen att boka en presentation, ett möte eller ställ en fråga om våra personräknare/kundräknare, eller någon annan av våra produkter. Vi är här för att hjälpa dig konvertera besökare till kunder!

Besöksräknare för butiker

Enkel OCH SMIDIG Besöksräkning

Med besöksräkning från IMAS ser vi till att allt fungerar. Du ska inte behöva behandla data, frisera statistiken eller skapa tabeller och diagram. Istället kan du koncentrera dig på att utveckla din verksamhet.

besöksräkning som tjänst

Eftersom det ska vara enkelt levererar vi besöksräkning som tjänst, där kundräknare och personräknare ingår. Vi validerar alla tal, kontrollerar dagligen alla installationer och sköter hela det tunga processandet och sammanställandet av data åt dig.

bottom of page