Image by Valdemars Magone

Konvertera besökare till kunder med kundräknare

Utan startavgift Utan

Bindningstid

Ta hjälp av IMAS produktivitetsformel och FÖRÄNDRA SÄTTET DU DRIVER BUTIK PÅ

Image by Clark Street Mercantile

Ta kontroll över säljet med Kundräknare & Personräknare 

Om du är nyfiken på hur du med hjälp av information från kundräknare och personräknare tar reda på ditt kundunderlag så är det här något för dig. Det här är en lite längre text men låt dig inte avskräckas – det här kan på allvar förändra sättet du driver en butik på.

 

 

 

 

Känner du till din säljandel? ​

Ingen butik sälja till alla som går förbi. Man brukar säga att en butik säljer till 10-20% av alla kunder som går in i butiken. 

 

Egentligen spelar det mindre roll vad din säljandel är i dagsläget. Syftet med att jobba med besöksräkning är att hjälpa dig förstå det nuvarande förhållandet och förbättra det. 

Kundunderlaget ger dig kontroll

Det finns perioder under en dag eller en vecka som säljandelen är hög och det finns perioder då den är låg. Du behöver inte sälja till samma andel av kunder varje timme, varje dag. 

 

Med hjälp av kundräknade och personräknare tar du enkelt reda på precis det här. Det handlar om att förstå när och under vilka omständigheter din butik presterar som bäst, detta kommer att hjälpa dig att maximera dina insatser för att konvertera fler besökare till köpande kunder. 

Vilken kundräknare ska man välja?

Innan guiden går vidare vill vi slå ett slag för våra olika kundräknare och personräknare. När vi mäter och analyserar besöksstatistik och kundflöden använder vi oss antingen av en digital kundräknare som enkelt sätts upp i taket, eller via trådlösa nätverk som fångar upp anonymiserade WIFI-signaler från mobiler. Båda teknikerna är väl beprövade och har en hög tillförlighet.

 

Vi erbjuder kundräknare utan bindningstid och startavgift

 

Här kan du kontakta oss direkt

Kundräknare och personräknare till butik
 

TRE GRUNDPELARE

När du känner till ditt kundunderlag och din säljandel, vad gör du med den? Hur förbättrar du säljinsatsen? Innan du använder dig av informationen behöver du förstå den.

 

Tre grundpelare för att förstå informationen

  1. Kundflödet är förutsägbart

  2. Kundflödet och säljandel är viktiga delar i den formel som hjälper dig till att förstå var försäljningen kommer ifrån och varför.

  3. Kundorientering är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva metoder för att öka säljandelen.

Image by Ben White
Paying Customer

Förutse DIN försäljning MED DatA från Personräknare

De flesta butikschefer är medvetna om ett visst köpmönster i butiken. Försäljningen i första halvan av veckan brukar vara en bra indikator på vad veckans resultat kommer att bli. Vid lunchtid vet de flesta butikschefer hur resten av dagen kommer sluta.

 

Men butikschefen har ingen kontroll över om volymen är nådd. Om målet nås eller överskrids har de anställda gjort ett bra jobb, om målen inte nås: "det har inte varit tillräckligt med kunder i butiken."

Tänk om du kunde förutse med väldigt hög sannolikhet hur mycket trafik som kommer in i butiken varje timme, varje dag, hur mycket de kommer att köpa och vad den genomsnittliga försäljningen kommer att bli? Tänk om du kunde förutse väldigt exakt vad din försäljning varje timme på dygnet, alla dagar i veckan hela året kommer bli?

Sanningen är den att det kan du! Med hjälp av personräknare och digitala kundräknare kommer du se att trafiken in i din butik varje vecka är betydligt mer förutsägbar i förhållande till din försäljningsvolym.

KUNDFLÖDET ÄR FÖRUTSÄGBART

Kundflöden och när köp äger rum sker i förutsägbara mönster. Detta innebär att varje vecka kommer samma procentandel att besöka butiken under de olika veckodagarna. Trafiken kan variera något från vecka till vecka, och säsongsvariationer kommer också att påverka det totala, men veckodagarna kommer att vara relativt lika.

 

Du kommer att upptäcka att samma regelbundenhet dyker upp när du ser per timma som procentdelen av den dagliga trafiken. Den andelen kommer inte alltid vara samma, men stabil nog så att du kan göra mycket goda prognoser.

Nu kan du vet besöksflödet in till din butik kan också förutse hur många av de som går in i butiken som faktiskt blir konverterade till köpande kunder.

Supermarket Carts
Diagonal Pattern

DU KOMMER SNABBT IDENTIFIERA MÖNSTER

Din butik har flera distinkta mönster som du kommer att kunna identifiera när du räknar trafiken med kundräknare. Ju mer du blir förtrogen med trafikmätningar och andelen för att värva kunder kommer detta att bli allt mer synligt. Det kan vara veckor där inget speciellt händer eller speciella veckor som rea, black friday, mors dag etc. 


De flesta butiker har minst 6 olika specifika mönster, eller mallar. Dessa mallar kan användas för prognoser daglig trafik/timme och andel köpande kunder genom alla veckor och när som helst på året.

Att känna till det här ger butiken två viktiga fördelar:
 

  1. Det kommer att berätta för dig om du når dina försäljningssiffror eller inte. Om du inte kan nå dem och det vet du i förväg så att du möjligen kan göra något åt det.
     

  2. Informationen kommer att berätta exakt vad du behöver göra för att nå eller överträffa mål.

formeln kommer FÖRÄNDRA SÄTTET DU DRIVER BUTIK PÅ

Ok, hur går man praktiskt tillväga och använder formeln? IMAS produktivitetsformel är en enkel formel och när du lärt dig den förändrar det sättet du driver butiken på.

Antal inkommande kunder x %hitrate* x genomsnittlig försäljning = Omsättning

Om du vill öka din försäljning måste du öka en eller flera av dessa tre faktorer.

Låt oss visa ett exempel på hur en butik kan använda produktivitetsformeln för att förbättra försäljningen.

*Hitrate även kallat konverteringsgrad = andel av besökarna som köper något

Cashier
Image by Valdemars Magone

EXEMPEL: BUTIKSCHEFEN

Låt oss visa ett exempel på hur en butikschef kan använda produktivitetsformeln för att förbättra försäljningen. Låt oss anta att förra veckans försäljning såg ut så här:

Antal inkommande kunder x %hitrate x genomsnittlig försäljning = omsättning

4500 x 10% x 100 = 45 000

Om försäljningsmålet är 50000 denna vecka behöver du: 

  1. Öka trafikunderlaget från 4500 till 5000. Finns det några aktiviteter, annonser, etc. som kommer att öka trafiken med 500 extra besökare denna vecka? Om inte, då kommer butiken fortsatt ha ca 4500 besökare kunder. 

  2. Öka hitrate från 10% till 11,2%. Vad kommer du att göra den här veckan som du inte gjorde förra veckan för att få till det? Om du inte gör något annorlunda, kommer du förmodligen att sälja till 10% av dina kunder. Precis som förra veckan. 

  3. Öka snittförsäljningen från 100 SEK till 112 SEK. För att nå detta måste du få din personal att arbeta hårt med mer-försäljning. Inte alltid lätt, särskilt om personalen inte är tränade att göra det. 

Använd formeln för att SE NÄSTA VECKAS FÖRSÄLJNING

Om du inte gör någon förändring kommer att sälja för 45000, inte 50000 som är ditt mål. Men om du fokuserar på att förbättra andelen av att köpa kunder (hitrate) med 1% varje dag genom bättre och mer kundorienterad service, då kan du uppnå ditt mål om 50000. Framför allt vill du veta varför du uppnått resultatet.

Produktivitetsformeln kan användas både framåt och bakåt. Använd den baklänges för att förklara mer exakt vad som orsakade förra veckans resultat. Vad har förändrats? Trafikunderlaget? Förändring av hitrate? Genomsnittlig försäljning? Vilken aktivitet bidrog mest till förändringen?

Använd formeln för att prognostisera om vad din försäljning kommer att bli nästa vecka. Om du upptäcker att formeln visar att din faktiska försäljning kommer att skilja sig från din budget, måste du antingen ändra budgeten eller bestämma vad som skall förändras till nästa vecka.

Image by Marija Zaric
Image by Brooke Cagle

DU KAN SJÄLV PÅVERKA HITRATE / konverteringsgraden i Butiken  

Men hur ändrar du värdena om de är så förutsägbara? Vi har redan påpekat att trafikunderlaget vanligtvis är ett centralt ansvar och att en ökning av den genomsnittliga försäljningen är svår att uppnå.

Kvar har vi då enbart hitrate. Både butikschefen och medarbetarna kan påverka detta. Det är också den komponenten i servicekänsliga butiker som det är enklast och billigast att göra något med, och som har störst omedelbar effekt.

HUR MÄTER DU SERVICENIVÅN I BUTIKEN?

Om din butik är servicekänslig vill du förmodligen få upp servicegraden under de viktigaste säljperioderna, och på det sättet öka hitrate.

 

Men vad är bättre service? Möjligen, att du försöker öka kapaciteten i hektiska tider som lunchtid, torsdagskvällar och lördagar, etc. Men frågan är alltid hängande, "vem och hur mycket personal". Hur kan du mäta service så att du kan förbättra den? Med en kundräknare kan du mäta exakt vad din servicenivå är varje timme, varje dag.

Formeln vi använder för att mäta servicenivån är förhållandet mellan antal kunder och tillgänglig personal. Förhållandet får vi fram genom att dividera antalet kunder med den totala mängden personaltimmar för den aktuella perioden.

 

Nyckeltalet representerar antalet kunder som får hjälp i butiken.

Exemplet i fig. 1 visar att förhållandet för onsdag är 13 och för lördag 42. Ju lägre siffra, desto mer tillgänglig personal i butiken. Det var uppenbarligen mer service på onsdag än på lördag, även om antalet personaltimmar på lördagen var högre. 

En tumregel, när förhållandet överstiger 30, då finns det för lite tillgänglig service i butiken. Med 30 kunder per personaltimma så får varje kund i snitt hjälp i 2 minuter.

Figur 1. Kunder i förhållande till tillgänglig personal

Image by Heidi Fin

KONTROLL I butiken tack vare formeln 

Du kan förbättra din kundservice genom att omdisponera antalet timmar i butiken och öka dem under viktiga perioder som vid lunch, efter kontorstid, lördagar, etc.

Använd sedan produktivitetsformeln till att utvärdera om dessa åtgärder har lett högre %hitrate. Om du har ökat kostnaden med 5000 SEK per vecka med hjälp av produktivitetsformeln (extra tid, bonus, utbildning etc.), då kan du mäta exakt vad den ökade kostnaden har betytt för butikens försäljning, och avkastning på investeringen.

När du börjar använda trafikunderlaget, hitrate och produktivitetsformeln mer effektivt, kommer du att upptäcka att du har mycket bättre kontroll över vad som händer i din butik.

DU KOMMER VETA OM TRAFIKUNDERLAGET till butiken HAR ÄNDRATS

När var du senast borta en dag, kom tillbaka och fann att försäljningen var mycket lägre än väntat? Din personal kommer förmodligen att berätta för dig att det inte fanns några kunder den dagen.

Men nu vet du om försäljningsminskningen beror på att butiken haft färre antalet kunder eller om %hitrate har blivit lägre, det sistnämnda är förmodligen det som förändrats.

Eftersom du kan prognostisera trafik, %hitrate och genomsnittlig försäljning varje timme, varje dag, som du kommer att kunna schemalägga personal och butiksinterna aktiviteter under de viktigaste säljperioderna.

När du förändrar varuexponeringar, aktiviteter eller annonser, eller vad som helst, kommer du att veta om du har ökat ditt trafikunderlag eller inte.

Summerat: när du arbetar med personräknare och IMAS produktivitetsformel får du en bättre förståelse för vad som genererar försäljning i din butik. Du kommer att veta vilka aktiviteter du bör upprepa för att öka din försäljning, och de aktiviteter som du bör undvika som inte ger något resultat alls.

Image by XPS
Image by Isaac Smith

BERÄTTA FÖR HUVUDKONTORET HUR DERAS AKTIVITETER FUNGERAR

Du kommer också att kunna rapportera till huvudkontoret exakt vilken påverkan som huvudkontorets aktiviteter hade för trafikunderlaget i din butik. När du använder informationen från kundräknarna kommer du bli en mer effektiv butikschef och påverka butiken och medarbetarnas framtid. Nu när du är medveten om möjligheterna med de viktigaste komponenterna bakom kundräkning, bör du träna för att bli bekväm med prognosen av köpmönstret i din butik.

ETT ENKELT OCH PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Lär dig att använda din produktivitetsformel och prognostisera din försäljning för de kommande 4 veckorna. Lär dig att se vilken effekt servicenivån har på hitraten.

När du känner dig bekväm med detta, ange sedan ett kort periodiskt mål (3 månader) för att se vad för resultat du kan få i butiken (% hitrate och genomsnittlig försäljning) genom att öka din servicenivå under de viktigaste försäljningsperioderna. Testa det i 3 månader. Och gör justeringar för de kommande 3 månaderna. 

Summerat

Kundräknare och personräknare samlar in all nödvändig information. När du sedan arbetar med IMAS produktivitetsformel får du en bättre förståelse för vad som genererar försäljning i din butik. Du kommer att veta vilka aktiviteter du bör upprepa för att öka din försäljning, och de aktiviteter som du bör undvika som inte ger något resultat alls.

Image by Brooke Cagle
Staff_planner.png

TA HJÄLP AV VÅR personalplanERInG

Ta hjälp av vårt nya smarta planeringsverktyg och schemalägg personalen baserat på det du nyss läst om – trafikunderlag och planerad försäljning. 

“Det är på många sätt ett revolutionerande verktyg.”
Helge Bjørklund, grundare, BJØRKLUND, Norges största ur- och guldsmedskedja

KONTAKTA OSS IDAG

Välkommen att boka en presentation, ett möte eller ställ en fråga.