top of page
Modern Building

Byggnader, fastigheter och facility management

Betala inte för kontorsytor eller kvadratmeter som inte används. Optimera ytorna med ditt befintliga wifi-nätverk och börja samla in besöksdata idag.

Besöksdata optimerar fastigheter

Fastighetsägare och facility management-bolag kan använda besöksdata för att optimera sin investering, både i samband med nyetableringar och under den ordinarie driften av fastigheten.

Zones.jpg
Air quality.jpg

Nyhet!

Bättre luftkvalitet och energi-effektiviseringar

Säkerställ att besökarna andas ren och frisk luft med hjälp av sensorer som övervakar luftkvalitén.

 

Sensorerna kan övervaka både radon och inomhusluftens kvalitet. Systemet är skalbart och har ett öppet API, det är också enkelt att installera.

Med hjälp av besöksräknare och de här sensorna kan man också optimera ventilation, värme, kyla samt belysning. S¨å i stället för att köra efter ett schema, kör systemet utifrån behov och användning.  

Sensorerna ger köpcentrum och fastighetsägare möjligheten att ytterligare optimera ventilation och göra energibesparingar i inomhusmiljön.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna

air

Fördelar med att använda besöksdata i fastigheten

Här är några exempel på hur besöksdata kan användas i byggnader:

 • Optimera hyresnivån utifrån besökstalen
  Det är ingen vill betala för utrymme som inte används.  Informationen från besöksräknarna kommer att berätta hur mycket av din kontorsyta som används.

   

 • Förbättra planering och layout
  Förstå hur dina besökare interagerar i eller utanför din byggnad. Se var och hur länge stannar de i ett visst område (uppehållstid). Besöksräknare samlar in data om besöksflödet och sen kan du enkelt se om dina förändringar gör skillnad. Ett annat exempel är att räkna antalet förbipasserande kontra antalet som kommer in i byggnaden (capture rate), vad kan vi göra för att förbättra våra besökssiffror? All denna information är värdefull vid planering av nya butiker och kontor.

   

 • Städning och underhåll
  Besöksdata kommer att berätta hur toaletter och andra publika ytor används. Optimera städning och fastighetsunderhåll och se till att resurserna används på ett optimalt sätt.

staff-productivity.png

Använd ditt befintliga WiFi-nätverk

Kom igång direkt och skippa installationerna genom att använda ditt befintliga WiFi-nätverk för att samla in besöksdata. Tack vare flera års forskning kan man nu samla in WiFi-signaler från smartphones utan att påverka integriteten. Tekniken raderar all spårning av MAC-adresser och är den enda kända WiFi-spårningen på marknaden som är godkänd enligt GDPR.

 

Om fastigheten har ett WiFi-nätverk från en av de stora leverantörerna (Cisco, Ruckus och Aruba) är det stor sannolikhet att du inom kort kan börja samla in besöksdata. Om du inte har ett sådant nätverk installerat har vi kostnadseffektiva lösningar som kan leverera den data du letar efter. 

WiFi är en av teknikerna som går att använda. Här kan du läsa om fler besöksräknare med 3D- och AI-funktion.

Låter det intressant? Boka en demo eller ställ en fråga

Se antalet besökare i BYGGNANDE just nu

Ta hjälp av den senaste tekniken och kontrollera exakt hur många besökare som är inne i butiken/lokalen med hjälp av realtidsmätning. Ett perfekt verktyg för att ha full koll på antalet besökare i alla typer av fastigheter. 

 

Xperio-Dashboard.png
Xperio-Dashboard.png

vår WEBBPORTAL XPERIO

Via vår webbapplikation Xperio är det enkelt för användaren att plocka fram rapporter som visar användare per timme, dag, vecka, månad och år. Det är också enkelt att se vilka tider och veckodagar som flest besökare kommer till byggnaden. 

IMAS GROUPS KUNDER

Vi är tacksamma att få arbeta med flera av de bästa i branschen, båda stora och små aktörer med besöksräknare och kundräknare. Här är några exempel: