pexels-karolina-grabowska-4491469.jpg

Staff Planner  

Omdefinierar personalplanering

IMAS Staff Planner omdefinierar vad personalplanering i en butik är genom att kombinera besöks- och försäljningsdata. Missa aldrig ett tillfälle att optimera butikens resurser!

OPTIMERAD PERSONALPLANERING 

IMAS Staff Planner förändrar sättet du schemalägger din butik på genom att kombinera besöksdata med försäljningssiffror och utgå ifrån butikens konverteringsgrad, dvs hur många av de som besöker butiken genomför ett köp.

Målet är att få butiken att prestera på en optimal nivå, varje vecka, dag och timme

Systemet samlar automatiskt in data från kundräknare och kassaregister och sammanställer ett föreslaget schema för att dina försäljningsmål ska uppnås. Du kan flytta runt och ändra i schemat själv. Du kan enkelt integrera IMAS Staff Planner med dina andra personalverktyg.

pexels-karolina-grabowska-4467687.jpg
pexels-andrea-piacquadio-935760.jpg

VARFÖR BUTIKER SKA SCHEMALÄGGA UTIFRÅN DATA

Baserat på data från din butik kan du maximera servicenivån när det är hög trafik i butiken och minska antalet personaltimmar när trafiken är låg.

 • Butiker vill använda alla försäljningsmöjligheter under dagen
   

 • Butikerna vill inte ha onödiga personalkostnader under dagen
   

 • Identifiera avvikelser och optimera butiken varje, vecka, dag och timme

Schemalägg med hjälp av konverteringsgraden

IMAS Personalplanerare skiftar fokus på schemaläggningen; från en budget eller försäljningsprocent till ett konverteringsperspektiv. 

 • Säkerställer det optimala antalet personaltimmar ner till minuten(15 minuters intervaller)
   

 • Maximera servicenivån när det är hög trafik i butiken och minskar antalet när trafiken är låg

pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg

”Personalplaneringsverktyget spelar en mycket viktig roll i framtidens detaljhandel”


Helge Bjørklund​, grundare och partner, BJØRKLUND

Staff Planner works se.jpg

FUNGERAR DET
 

pexels-karolina-grabowska-4468125.jpg

ÖKA DIN KONVERTERINGSGRAD

MED 3 PROCENTENHETER 

Baserat på erfarenhet ser vi en genomsnittlig ökning av konverteringsgraden på cirka 3 procentenheter när butiken fokuserar på detta.


Exempel: En butik har 1200 besökare per vecka:

 

 • Deras konverteringsgrad är 14% och har som mål att öka den med 3 procentenheter till 17%
   

 • Den genomsnittliga kunden köper för 400 kr
   

 • 36 fler försäljningar per vecka ger 14 400 x 52 veckor
   

 • = 748 800 kr ökning per butik, på årsbas.

MINSKA ANTALET PERSONALTIMMAR
MED 3 PROCENTENHETER 

Staff Planner använder data från besöksräknarna och butikens försäljning och planerar exakt hur många personaltimmar som behövs för att uppfylla dina försäljningsmål.


Exempel: En butik har 400 butikstimmar per vecka:

 

 • 12 personaltimmar x 52 veckor = är 624 personaltimmar mindre på årsbas. 
   

 • Vad blir dina besparingar?

pexels-andrea-piacquadio-927451.jpg
Grocery Store Staff

Missa aldrig ett tillfälle att optimera resurserna!

Med IMAS Staff Planner kan du följa försäljningen per butik och anställda, har butiken uppfyllt målen, hur går den individuella försäljningen och hur ser teamets försäljning ut? Hur kan vi lära oss och hitta effektivare sätt att utföra arbetet?

Verktyget ska vara ett underlag för både chefer och medarbetare. De som lyckas involvera medarbetarna i Staff Planner och använda det som ett verktyg för att identifiera avvikelser och på det sättet sälja mer eller spara personaltimmar blir vinnare i längden.

VIDEO

Vad våra kunder säger

Shaping Gold Ring

“Det geniala med det här planeringsverktyget är att du enkelt kan upptäcka och arbeta med avvikelser och använda dem i planeringsfasen i ditt dagliga arbete.”

Helge Bjørklund, Grundare, BJØRKLUND,

Norges största SMyckesbutik

“Vår personal ska känna en tävlingsinstinkt när de är på jobbet, det är den atmosfären vi vill uppnå och vi vill nå dit med hjälp av validerad data från kundräknare"

Hege Svensson, Team Manager på BJØRKLUNDs

Bjorklund-400x400.jpg

Låter det här intressant? 

Boka en demo av vårt nya personalplaneringsverktyg. Vi ser fram emot att hjälpa dig konvertera fler besökare till nöjda och lojala kunder. 

Xperio – IMAS WEBBPORTAL

Genom vår Xperio-webbapplikation är det enkelt för användaren att ta fram rapporter med besökarstatistik och skapa personalscheman. 

 

Öppet api

Xperio har ett väldokumenterat API med möjlighet att ansluta dina egna applikationer för att hämta och skicka data till och från system.

Staff planner Xperio.png