top of page
pexels-karolina-grabowska-4491469.jpg

IMAS Intelligent Forecasting 

Öka butikens försäljning och spara pengar

Verktyget prognostiserar och optimerar butiken genom att kombinera besöks- och försäljningsdata. Missa aldrig ett försäljningstillfälle!

PROGNOSTISERA OCH OPTIMERA BUTIKENS FÖRSÄLJNING

IMAS Intelligent Forecasting Tool prognostiserar och optimerar butiken genom att kombinera besöks- och försäljningsdata, allt för att butiken ska prestera optimalt. Verktyget schemalägger automatiskt utifrån butikens prognostiserade försäljning och antalet besök. Baserat på butikens konverteringsgrad (besökare som gör ett köp) räknar Staff & Sales Forecasting ut hur många anställda som behövs för att nå dagens försäljningsmål. 

Målet är att få butiken att prestera på en optimal nivå, varje vecka, dag och timme

Systemet samlar in data från kundräknare och kassaregister. Du kan flytta runt och ändra i schemat själv. Du kan enkelt integrera IMAS Intelligent Forecasting med dina andra personalverktyg.

Laptop-Xperio.png

Planera personalen

staff-productivity.png

Produktivitetsrapport medarbetare

MED IMAS STAFF & SALES FORECASTINGVERKTYG

 • Ser man antalet kunder och antalet besök i butiken

 • Ser man enkelt hur många personaltimmar som krävs för att nå försäljningsmålen 

 • Får man tillgång till all historisk data 

 • Får butiken ett enkelt verktyg för att administrera bemanning och prognostisering

VARFÖR BUTIKER SKA SCHEMALÄGGA UTIFRÅN DATA

Baserat på data från din butik kan du maximera servicenivån när det är hög trafik i butiken och minska antalet personaltimmar när trafiken är låg.

 • Butiker vill använda alla försäljningsmöjligheter under dagen
   

 • Butikerna vill inte ha onödiga personalkostnader under dagen
   

 • Identifiera avvikelser och optimera butiken varje, vecka, dag och timme

deviations.png

identifiera avvikelser

Fönstershoppa

”verktyget spelar en mycket viktig roll i framtidens detaljhandel”


Helge Bjørklund​, grundare och partner, BJØRKLUND, Norges största ur- och smyckeskedja

ANVÄND KONVERTERINGSGRADEN för att nå säljmålet

Med IMAS Intelligent Forecasting skiftar vi fokus när vi schemalägger; från en budget eller försäljningsprocent, till att istället utgå ifrån butikens konverteringsgrad – hur stor andel av besökarna ska vi sälja till idag för att nå våra försäljningsmål. 

 • Säkerställer det optimala antalet personaltimmar ner till minuten(15 minuters intervaller)
   

 • Maximera servicenivån när det är hög trafik i butiken och minskar antalet när trafiken är låg

Staff Planner works se.jpg

FUNGERAR DET
 

pexels-karolina-grabowska-4468125.jpg

ÖKA DIN KONVERTERINGSGRAD

MED 3 PROCENTENHETER 

Baserat på erfarenhet ser vi en genomsnittlig ökning av konverteringsgraden på cirka 3 procentenheter när butiken fokuserar på detta.


Exempel: En butik har 1200 besökare per vecka:

 

 • Deras konverteringsgrad är 14% och har som mål att öka den med 3 procentenheter till 17%
   

 • Den genomsnittliga kunden köper för 400 kr
   

 • 36 fler försäljningar per vecka ger 14 400 x 52 veckor
   

 • = 748 800 kr ökning per butik, på årsbas.

MINSKA ANTALET PERSONALTIMMAR
MED 3 PROCENTENHETER 

IMAS Staff & Sales Forecasting använder data från besöksräknarna och butikens försäljning och beräknar exakt hur många personaltimmar som behövs för att uppfylla butikens mål.


Exempel: En butik har 400 butikstimmar per vecka:

 

 • 12 personaltimmar x 52 veckor = är 624 personaltimmar mindre på årsbas. 
   

 • Vad blir dina besparingar?

pexels-andrea-piacquadio-927451.jpg
Grocery Store Staff

Missa aldrig ett tillfälle att optimera resurserna!

Med IMAS Intelligent Forecasting kan du följa försäljningen per butik och anställda, har butiken uppfyllt målen, hur går den individuella försäljningen och hur ser teamets försäljning ut? Hur kan vi lära oss och hitta effektivare sätt att utföra arbetet?

Verktyget ska vara ett underlag för både chefer och medarbetare. De som lyckas involvera medarbetarna i Staff Planner och använda det som ett verktyg för att identifiera avvikelser och på det sättet sälja mer eller spara personaltimmar blir vinnare i längden.

VIDEO

Vad våra kunder säger

Shaping Gold Ring

“Det geniala med det här planeringsverktyget är att du enkelt kan upptäcka och arbeta med avvikelser och använda dem i planeringsfasen i ditt dagliga arbete.”

Helge Bjørklund, Grundare, BJØRKLUND,

Norges största SMyckesbutik

“Vår personal ska känna en tävlingsinstinkt när de är på jobbet, det är den atmosfären vi vill uppnå och vi vill nå dit med hjälp av validerad data från kundräknare"

Hege Svensson, Team Manager på BJØRKLUNDs

Bjorklund-400x400.jpg

Låter det här intressant? 

Boka en demo av vårt nya personalplaneringsverktyg. Vi ser fram emot att hjälpa dig konvertera fler besökare till nöjda och lojala kunder. 

Xperio – IMAS WEBBPORTAL

Genom vår Xperio-webbapplikation är det enkelt för användaren att ta fram rapporter med besökarstatistik och skapa personalscheman. 

 

Öppet api

Xperio har ett väldokumenterat API med möjlighet att ansluta dina egna applikationer för att hämta och skicka data till och från system.

Staff planner Xperio.png
bottom of page