Business Woman with Laptop

Personal-planering  

calculation.gif

Öka konverteringen med 1% och öka den årliga försäljningen per butik

*Det här är ett exempel, se hur vi räknat längre ner. 

Schemalägg och optimera varje butik

​IMAS personalplanering är framtagen för att få en butik prestera optimalt, varje dag, året runt. Med vår personalplanerare schemalägger du enkelt utifrån din planerade försäljning och butikens capture rate, dvs hur många av de som passerar utanför butiken genomför ett besök

Systemet samlar automatiskt in data från kundräknare och kassaregister och sammanställer ett föreslaget schema för att dina försäljningsmål ska uppnås. Du kan enkelt flytta runt och ändra i schemat själv. Personalen kan sedan via en app (integrerad med Kronos) se schemaläggningen för de kommande dagarna / veckorna / månaderna.

Shopping for Clothes
Ökad försäljning per år / butik
calculation.gif

Vad innebär 1% högre konverterings-grad för din butik?

Här är ett beräkningsexempel för en butik som har 1200 besökare per vecka. Deras konverteringsgrad är 16% och de har som målsättning att öka den med 1%, till 17%. De vill alltså sälja till 1% fler av besökarna i butiken. Den genomsnittliga kunden köper för 400 kr. Vi antar i denna beräkning att denna vecka är lika med en genomsnittlig vecka under året.

 

En ökad konverteringsfrekvens med 1% innebär 12 fler försäljningar per vecka, vilket ger uträkningen 12 x 400 = 480 x 52 veckor = 249 600 kr ökning per butik, per år.

 

Av erfarenhet ser vi en genomsnittlig ökning av konverteringsfrekvensen på cirka 3% när butiken fokuserar på detta.

Image by CoWomen

SE exakt hur många som behövs i butiken

En av de största kostnaderna för en butik är löner, därför är det extra viktigt att kunna optimera så att det inte är för mycket personal i butiken, men heller inte för få.

 

Baserat på data från din butik kan du maximera servicenivån när det är hög trafik i butiken och minska antalet när trafiken är låg.

  • Med IMAS nya personalplanering ser ni exakt när och hur många medarbetare som behövs i butiken. 

  • Schemalägg personal per timme baserat på kundflödet (antalet passerande som genomför ett besök i butiken) och planerad försäljning (konverteringsgrad)

  • Enkelt att administrera 

  • Följ och planera försäljningen för varje anställd, timme för timme

  • Integrerad med Konos personalverktyg

Vad våra kunder säger

Shaping Gold Ring

“Det är på många sätt ett revolutionerande verktyg.
 
Idag vet vi hur som passerar utanför butiken och hur stor andel som går in i butiken (capture rate), vi ser även hur stor andel som genomför ett köp (konverteringsgrad). Butikens personal känner till underlaget och kan planera arbetet på ett effektivare sätt.”

Helge Bjørklund, Grundare, BJØRKLUND,

Norges största SMyckesbutik

Bjorklund-400x400.jpg

Se hur de anställda presterar och inkludera dem

Med IMAS personalplanering ser du också hur de anställda presterar och säljer, har de nått målen? Hur kan vi gemensamt förbättra och hjälpa dem att lyckas nästa vecka?

Planeringsverktyget ska ses som ett verktyg både för chefer och anställda. De som lyckas involvera de anställda i försäljningsmålen och kan använda dem som ett verktyg för att utveckla butiken och butikspersonalen kommer att lyckas bäst på lång sikt.

Stationery Store

Låter det här intressant? 

Boka en demo av vårt nya personalplaneringsverktyg.

Confident Woman

Bli  

PARTNER

med oss

Xperio – IMAS WEBBPORTAL

Genom vår Xperio-webbapplikation är det enkelt för användaren att ta fram rapporter med besökarstatistik och skapa personalscheman. 

 

Öppet api

Xperio har ett väldokumenterat API med möjlighet att ansluta dina egna applikationer för att hämta och skicka data till och från system.

Xperio_dashboard.png

Öppet

API