top of page

Fördelar WiFi

Kostnadseffektivt insamling

Använd befintligt WiFi-nätverk

Snabbt identifiera mönster

I Bremen

Besöksdata Wifi

Samla in besöksdata på stora ytor 

Effektivisera besöksräkningen. Använd ditt befintliga wifi-nätverk för att samla in besöksdata och snabbt identifiera mönster bland besökarna och kunderna.

Effektiv insamling av besöksdata

Tack vare ny WiFi-teknik kan vi samla in besöksdata och snabbt identifiera mönster. Du kan se information om antalet besökare, rörelsemönster och uppehållstid med upp till 50 % lägre kostnader jämfört med om du skulle använda en helt sensorbaserad lösning. Tekniken fångar upp anonyma Wi-Fi-signaler från mobiltelefoner.


• Om du redan har ett befintligt WiFi-nätverk installerat från Aruba, Huawei, Cisco eller Ruckus är chansen stor att du kan använda ditt nätverk för att samla in data utan att behöva göra några installationer.


• Om du inte har ett WiFi-nätverk kan du lägga till accesspunkter för att täcka området.


• Tekniken är baserad på över 10 års akademisk forskning i Sverige och har testats och validerats noggrant.

cisco.png
PngItem_5250105.png
huawei.png
pngwing.com.png
Image by Philip Myrtorp

Identifiera mönster med wifi-tekniken

Tack vare befintliga eller nya accesspunkter kan du samla in data inomhus och utomhus och snabbt identifiera mönster om antalet besökare, besöksflöde, konverteringsgrad och uppehållstid. Du får även tillgång till nya KPI:er som unika besökare och korrelation mellan olika zoner i den fysiska butiken.

Exempel på data som kan samlas in

  • Antal besökare

  • Unika besökare

  • Besöksflöden

  • Korrelationer

  • Uppehållstid

  • Förbipasserande/andel som går in i butiken

 

Kombinera med försäljningsdata och se

  • Konverteringsgrad

  • Försäljningsprocent

  • Kunder/Säljtider

Hur informationen samlas in

Signaler från mobilen
Ungefär 85 % av befolkningen har WiFi aktiverat på sina mobiltelefoner. När den är påslagen skickar den en ping 7-15 gånger i minuten för att hitta ett tillgängligt nätverk.


Insamling
Signalerna samlas in och skickas till servrar. Uppgifterna behandlas innan de lagras så att de stödjer GDPR-kraven.


Analys
Informationen analyseras och är nu redo att användas. 


Använd informationen
Besöksdatan är klar och presenteras på ett överskådligt sätt i vår analysportal Xperio. Informationen kan användas separat eller i kombination med andra datakällor.

Image by Mika Baumeister

Insamlingen med WiFi bygger på ett statistiskt tillvägagångssätt

Insamlingen bygger på ett statistiskt tillvägagångssätt och fungerar på samma sätt som en opinionsundersökning, det innebär att vi inte behöver samla in data från alla för att få ett statistiskt underlag.  

Systemet bygger på en dubbelkontroll på plats och efter det ligger olika filter (RSSI etc.) till grund för beräkningen.

Kombinera med sensorer eller lägg till accesspunkter

I många fall kan du kombinera WiFi-tekniken med sensorer för att skräddarsy dina behov. Om nätverket saknar räckvidd kan vi lägga till fler WiFi-accespunkter. Om du inte har ett tillgängligt wifi-nätverk kan vi sätta upp accesspunkter för att täcka det aktuella området. Det behövs betydligt färre accesspunkter jämfört med om man enbart skulle sätta upp sensorer. 

Läs mer om fördelarna med att kombinera olika tekniker.

Image by Rodion Kutsaev

Stöder GDPR – enkel och säker teknik

Datainsamlingen och datarensningen sker helt anonymt, den enda information som sparas är den anonyma telefonens position och alla personuppgifter raderas inom några mikrosekunder. Allt görs enligt GDPR-föreskrifter.


Tekniken är den enda i sitt slag i Europa som har godkännande från en europeisk datainspektion.

Förenkla beslutsfattandet 

Tack vare data som samlas in från telefoner kan du snabbt identifiera mönster och övervaka avvikelser i besökarantalet. Med hjälp av informationen får en bättre förståelse för sina anläggningar och värden.


WiFi-tekniken används bland annat av butiker, stadskärnor, fastighetsägare och köpcentrum för att på daglig basis förbättra arbetet och beslutsfattandet.

Image by Ryoji Iwata
Image by Denys Nevozhai

Vi levererar WIFI-mätning tillsammans Bumbeelabs

År 2008 började Bumbeelabs utveckla sin produkt för att mäta och följa besökare med hjälp av trådlösa nätverk. Arbetet inleddes inledningsvis tillsammans med Sveriges största retailkedja för att positionera varor och förbättra inomhusnavigering. Men runt 2010 kom Bumbeelabs, tillsammans med Svenska stadskärnor, på idén om att ta steget att utveckla lösningen till utomhusmiljöer. Idag har IMAS och Bumbeelabs ett nära utbyte med varandra.

Den personliga integriteten är skyddad enligt GDPR

Ingen information om enskilda besökare sparas utan allt som loggas är klockslag och koordinater. Du kan känna dig trygg med att systemen som vi använder oss av skyddar den personliga integriteten och följer alla krav som kommer med GDPR. Tekniken blev godkänt av den Integritetsskyddsmyndigheten (då Datainspektionen) 2015. Tekniken är unik och den enda på marknaden som möter myndighetens krav. 

GDPR.png
Anchor 1

Analyser och rapporter via vår Webbportal

Informationen presenterar i vår webbportal Xperio. Här tar del av du statistisk i form av tabeller, diagram, kartor och nyckeltal. Systemet är användarvänligt och byggt för att göra både enkla och avancerade djupanalyser.

staff-productivity.png

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort. 

Simon.jpg

Simon Lidholm

Key Account Manager Public

Fritz.jpg

Fritz Dimmlich

Regional Director 

/ Key Account Manager Retail

bottom of page