top of page

Stor detaljhandelskedja effektiviserar verksamheten med personalplanerings-verktyg Från IMAS

Uppdaterat: 20 okt. 2021

Norges största ur- och guldsmedskedja, BJØRKLUND, har sedan 2020 använt IMAS personalplaneringsverktyg i fem av sina butiker. Nu förbereder sig kedjan för att börja använda schemaläggningsverktyget i alla sina 90 butiker runt om i landet. – Som grundare av BJØRKLUND-kedjan har jag i flera år arbetat med ett planeringsverktyg som ska ligga till grund för utbildning och utveckling för framtida ledare, säger grundare och partner Helge Bjørklund.

För att effektivisera verksamheterna och sättet som man driver butikerna har Helge och BJØRKLUND-kedjan, i nära samarbete med IMAS, utvecklat ett nytt schemaläggningsverktyg.


- Enligt mig så fungerar den nuvarande organisationsformen inte optimalt i många detaljhandelsföretag. En genomsnittlig butik har en heltidsanställd och tre till fyra deltidsanställda.

– Jag tror att framtiden inom detaljhandeln mer handlar om en teamorganisation, där man har en teamledare. Med en teamorganisation måste vi delegera ansvar, och skapa förståelse för vad som skapar intäkter i kombination med rätt timförbrukning, säger Helge.


Just därför är IMAS personalplaneringsverktyg byggt för att både stödja chefer och personal i det dagliga arbetet med att förbättra och optimera butikerna.


- Det geniala med det här planeringsverktyget är att du enkelt kan upptäcka och arbeta med avvikelser och använda dem i planeringsfasen i ditt dagliga arbete.

Om vi ​​till exempel, under en arbetsdag eller vecka, har mindre intäkter än väntat, men lika många besökare som kommer in i butiken, undersöker teamet det och försöker hitta förbättringar, säger Helge.


Teambuilding och data från besöksräknare hjälper till att skapa framgång

Hege Svensson är Team Manager för några BJØRKLUND-butiker och hon förklarar att teambuilding och coachning på individnivå är en grundbult för BJØRKLUNDs framgång.


- Vår personal ska känna en tävlingsinstinkt när de är på jobbet, det är den atmosfären vi vill uppnå och vi vill nå dit med hjälp av validerad data från kundräknare, säger Hege.

När en butik har för lite personal eller för hög timförbrukning, relaterat till det faktiska antalet besökare, måste du göra justeringar och här kommer verkligen personalplaneraren till stor nytta.


- Vi är transparenta gentemot vår personal med informationen som verktyget ger oss. Vi kan per timme se antalet besökare som passerar och går in i butiken samt antalet försäljningstransaktioner per anställd. Vi tror att det är viktigt att alla känner till de faktiska siffrorna för att få en bättre förståelse och bli mer motiverade, delaktiga för att kunna dela med sig av värdefull information, säger Hege.


Öka fokus på besöksdata och capture rate

De fem första butikerna är nu inne i en fas där de fokuserar mer på att öka antalet besökare in till butikerna. De kan till exempel handla om att mäta hur förändringar i skyltningen påverkar capture rate (% av antalet passerande som genomför ett besök).


- Vår personal vet varför och hur vi använder det här verktyget. Nu har vi börjat fokusera på att förbättra capture rate i butikerna, verktyget är utmärkt för att övervaka alla typer av förändringar, säger Helge.


”Personalplaneringsverktyget spelar en mycket viktig roll i framtidens detaljhandel”

Helge tror att om en butik vill överleva inom framtidens detaljhandel måste kedjorna/butikerna vara bättre förberedda och snabbare ta hand om kunderna.


- Människor tenderar idag att ha mindre tid och de har mer kunskap om produkten när de kommer in i våra butiker. 80% av våra kunder har tagit del av vårt produktsortiment innan de besöker en av våra fysiska butiker. Därför är det avgörande att ha rätt produktsortiment tillgängligt och rätt antal medarbetare redo när de besöker oss. Jag tror att personalplaneringsverktyget kommer spela en mycket viktig roll inom framtidens detaljhandel.


- Vi är mycket nöjda med det personal planeringsverktyget, det har redan hjälpt oss att uppnå effektiv planering och ökat våra intäkter. Från och med 2022 börjar vi använda verktyget i alla BJØRKLUND-butiker, säger Helge.

Om IMAS Personal Planner

​IMAS personalplaneringsverktyg är framtagen för att få en butik prestera optimalt, varje dag, året runt. Med vår personalplanerare schemalägger du enkelt utifrån din planerade försäljning och butikens capture rate. Systemet samlar automatiskt in data från kundräknare och kassaregister och sammanställer ett föreslaget schema för att dina försäljningsmål ska uppnås.


Är du intresserad av IMAS Personalplanering, boka en gratis demo med oss idag.


Läs mer om verktyget här.


Fakta om BJØRKLUND

BJØRKLUND har fler än 90 butiker och är den ledande ur- och guldsmedskedjan i Norge. Kedjan verkar i en kapitalintensiv hantverksindustri som kräver en bra och effektiv driftsorganisation med mycket skickliga medarbetare. Företaget är en franchisekedja, men har också kedjeägda butiker. Alla butiker är organiserade genom ett huvudkontor som ägs och förvaltas av BJØRKLUND NORGE A/S. Huvudkontoret täcker butikernas dagliga behov av drift, IT, logistik, redovisning, driftavdelning, marknadsföring, verkstad etc. Huvudkontoret driver också en webbshopp med huvudmålet att locka slutkonsumenter till de fysiska butikerna.

Comments


bottom of page