top of page

Populär besöksräkningstjänst bland Lunds badgäster

Via Lunds kommuns webbplats har man under sommaren i realtid kunnat följa och se hur många besökare som befunnit sig på respektive badplats för att bättre kunna planera sitt besök. Nu visar statistiken att det har varit många användare av den digitala tjänsten, med så många som 60 000 unika sidvisningar utspritt på fem badplatser.

Bad i Lund, Sverige
Utomhusbad i Lund som har haft besöksräknare i sommar. Foto: Lunds kommun

I våras kontaktade Lunds kommun företaget IMAS och ställde frågan om det fanns en lösning där man i realtid kunde se hur många människor som befann sig inne på baden för att kunna följa Folkhälsomyndighetens gräns på max 500 besökare. Det gjorde det och i slutet av maj monterades besöksräknare upp på fem utomhusbad i Lund.


– Vi har fått positiv respons från badgästerna som uppskattat servicen och vår personal har hela tiden kunna hålla koll på antalet besökare. Vi har hyrt ett komplett besöksräkningssystem under sommaren från IMAS, vilket har varit väldigt smidigt, säger Christer Sörliden, verksamhetsutvecklare och badmästare i Lunds kommun.


Besöksräkningen har tillfört stor kundnytta

Under juli månad hävdes besöksgränsen men Lunds kommun valde att fortsätta räkna antalet besökare.


– Vi ville fortsätta hela sommaren och erbjuda våra badgäster den här servicen, vilket har tillfört stor kundnytta. Sen har vi också kunnat mäta antalet totala besök och jämfört sifforna med vårt kassasystem.


– Det som jag också tycker är så bra med en här typen av verktyg är att man också enkelt får fram statistik på exakt när besökarna kommer och går under dagen. Det är bland annat bra utifrån bemanningssynpunkt, säger Christer.


Entréanalyser med antalet besökare har informerats vidare till förvaltning och kommunledning.

Totalt har de fem baden haft drygt 150 000 besökare under juni-augusti. Innan restriktionerna försvann så fick man vid ett par tillfällen stänga entréerna då det var på väg att bli för många besökare. Via IMAS webbportal Xperio så har man också enkelt kunna informera vidare till chefer och beslutsfattare inom kommunen.


- Jag har plockat ur entréanalyser och skickat till min chef som har informerat det vidare i vår kommunala organisation.


”Väldigt nöjda med servicen och besöksräkningen”

Nu har besöksräknarna monterats ner och skickats tillbaka till IMAS.


– Vi har varit väldigt nöjda med IMAS som gett oss och snabb och personlig service från start till avslutningen på sommaren, avslutar Christer.


Besöksräknare har använts på Källbybadet, Dalbybadet, Sandbybadet, Genarpsbadet och Veberödsbadet. Källbybadet toppar listan både när det kommer till fysiska besök och antalet sidvisningar online.


Om IMAS


IMAS förser köpcentrum, butiker, retailkedjor, städer och offentliga aktörer med information om antalet besökare, rörelsemönster och mer avancerad statistik om kön, ålder och uppehållstid. Våra tjänster har varken bidningstid eller några startavgifter. Kontakta oss så berättar vi mer.


コメント


bottom of page