top of page

Varför det är viktigt att känna till sin besöksfrekvens och vad gör man med all data?

I det här blogginlägget kommer vi att förklara varför exempelvis stadskärnor, butiker och gallerior bör känna till besöksfrekvens och varför det är en bra idé att kombinera denna information med försäljningsdata.

Intresset för att samla in information om besökstrafik har ökat markant under de senaste 30 åren. När vi på IMAS började räkna besökare och kunder på 1980-talet var radarsensorer den senaste tekniken på marknaden. Idag ser vi flera nya teknologier och uppdateringar på marknaden varje år, såsom WiFi-teknik och kamerasensorer med AI-intelligens.


Grunderna för besöksfrekvensen förblir desamma

Oavsett vilken teknik som används förblir grunderna för att räkna fram besöksfrekvensen densamma. Man räknar antalet personer som går in och ut ur butiken, byggnaden eller gatan. Informationen samlas in och man kan via ett analysverktyg, till exempel IMAS analysportal Xperio, få en enkel överblick över antalet besökare och hur besöksfrekvensen förändras över tid.


Besöksfrekvens anger hur ofta en besökare besöker en butik eller webbplats per minut, timme, dag och år.


Förutsäg din besöksfrekvens med hög sannolikhet

Med denna data kan du börja analysera besökstrafik. Snart kommer du med stor sannolikhet att kunna förutsäga hur mycket trafik butiken kommer att ha varje dag.

Prognostisera kundfrekvensen i butiken


Om du dessutom har försäljningssiffrorna från kassaapparaterna kan du nu med hjälp av den insamlade informationen prognostisera försäljningen i butiken.


Använd besöksfrekvens och besöksdata i vardagen

Läs mer om hur våra verktyg kan hjälpa dig att optimera besökarnas upplevelse, analysera rörelsemönster, kombinera försäljnings- och besöksdata, förstår demografi och fattar datadrivna beslut. Du kan också kontakta oss direkt här för att ta reda på mer.


Hur man tar kontroll över försäljning i butik - en steg-för-steg-guide för detaljhandeln

Vad gör vi när vi vet vår besöks- och kundfrekvens? Hur förbättrar vi våra försäljningsinsatser? Läs mer om att omvandla besökare till köpande kunder i vår guide för retailers.


Hur man beräknar KPI:er i detaljhandels- och besöksanalys

I vår KPI-guide för retailers går vi igenom de viktigaste termerna förklarar hur man beräknar KPI:er som används när man arbetar med detaljhandel och besöksanalys.


Comments


bottom of page