top of page

Hur man räknar ut och förbättrar konverteringsgraden i en butik

Uppdaterat: 18 apr.

Konverteringsgraden (conversation rate) är en av de viktigaste KPI:erna för detaljhandeln (retail). I det här inlägget kommer jag att gå igenom vad vi menar konverteringsgrad i en fysisk butik, varför det är ett av de viktigaste nyckeltalen och avslutningsvis hur du kan minska personalkostnaderna och öka försäljningen med hjälp av det finurliga kpie:t.

Vad är konversationsgraden i en retail-butik och hur man beräknar den?

När vi refererar till konversationsgrad i en fysisk butik vill vi veta hur många procent av våra besökare som faktiskt gjorde ett köp i butiken.


Låt oss säga att du är butikschef i en heminredningsbutik. När du sammanfattar dagen ser du att du hade 150 transaktioner och 1000 besökare. Dela antalet försäljningar med antalet besökare och multiplicera det med 100 för att få procentandelen.

150/1000 x 100 = 15%


Det innebär att 15% av besökarna köpte något och din konversationsgrad var därför 15% under den specifika dagen.


Använd den här formel för att beräkna konversationsraten = Antal transaktioner / totalt antal besökare x 100


Varför är det viktigt att mäta Konverteringsgraden i en butik?

Med den här information ökar vi väsentligt kunskapen om hur våra kunder beter sig i butiken när det gäller köpprocessen. Hur påverkas konverteringsgraden när vi gör olika förändringar? Ökar den eller minskar den?


Hur mycket kan du förbättra konverteringsgraden?

Det kommer att skilja sig beroende på vilken typ av produkt / pris det handlar om. Vi har jobbat med det här i 30 år och ser vanligtvis en genomsnittlig ökning av konverteringsgraden på cirka 3% när butiken fokuserar på detta.


Vad är den genomsnittliga konverteringsgraden för en butik?

Det beror på många faktorer men pris och typ av produkt är de viktigaste. En smyckesbutik kan ha en konverteringsgradpå 10% medan ett apotek kan ha 80% konversationsgrad. Beslutsprocessen är längre när man köper ett halsband jämfört med att köpa en tandborste.


Det viktigaste är att veta hur din butik presterar och regelbundet arbeta för att förbättra den siffran


Hur mycket är 1% ökad konverteringsgraden för din butik per år?

Låt oss använda samma exempel igen. Din butik har en konverteringsgrad på 15% och du vill öka den med 1% till 16%. Låt oss också föreställa oss att din genomsnittliga kund köper för 400 kr (vi antar att den här veckan är lika med en genomsnittlig vecka under året).

En ökad konverteringsgrad med 1% (från 1000 besök) är 10 fler försäljningar per vecka, detta ger oss 10 x 400 = 400 x 52 veckor = 200 800 kr i ökning per butik, under ett år.


Hur mäter jag konverteringsgraden i retail?

För att på ett effektivt sätt kunna räkna antalet besökare i butiken måste du ha en besöksräknare monterad vid entrén, det finns flera olika tekniker att välja mellan. Du måste också samla in alla transaktioner som görs och koppla detta med informationen från besöksräknaren.


IMAS Xperio webbportal är ett exempel på ett sånt här verktyg där du kan ta fram rapporter och göra analyser på konverteringsgraden. Du kan också välja att enkelt exportera informationen från besöksräknarna till ett annat system tack vare ett öppet API.


Hur kan jag förbättra konverteringsgraden i en fysik butik?

Det finns många sätt att förbättra en konversationsgraden i en butik. Optimera hantering och lager, produktplacering, smidig betalning, marknadsföringskampanjer, coachning och rätt bemanning är några sätt.


Eftersom personalkostnaderna är en av de högsta kostnaderna för en butik är det viktigt att hålla dem så låga som möjligt utan att försämra kundmötet. Att bemanna rätt vid rätt tidpunkt är avgörande om du verkligen vill förbättra konveteringsgraden, utan att du spenderar den ökade försäljningen på ökade personalkostnader.


Nyckeln är att se till att personalen hela tiden har att göra under arbetsskiftet men samtidigt inte blir överbelastade med jobb och missar kunder som verkligen behöver hjälp för att avsluta köpprocessen.


Finns det ett verktyg som schemalägger utifrån konverteringsgrad?

Det gör det! Det här planeringsverktyget är skräddarsytt så att butiker automatiskt kan planera och schemalägga personal utifrån konversationsgrad och planerad försäljning. Verktyget är enkelt att hantera och skräddarsytt för detaljhandeln. Personalplaneraren samlar automatiskt in data från besöksräknare och kassaregister och sammanställer automatiskt ett personalschema med målet till att optimera butiken.

Ett screenshot från IMAS personalplaneringsverktyg Staff Planner
IMAS verktyg Xperio samlar automatiskt in data från besöksräknare och kassaregister och sammanställer ett föreslaget schema för att dina försäljningsmål ska uppnås. Personalplanering finns för närvarande tillgängligt på svenska, norska, tyska och engelska.

Läs mer om besöksräknare och schemaläggningsverktyg från IMAS. Lösningar är till för att du ska kunna fatta bättre beslut och generera mer intäkter.


Lycka till i arbetet med att förbättra konverteringen i din butik!

Comments


bottom of page