top of page

IMAS Group samarbetar med Deutsche Telekom - tar besöksdatan till nästa nivå

Genom partnerskapet med Deutsche Telekom är IMAS Group redo att ta insamlingen av besöksdata till nästa nivå. Tack vare en kombination av sensorer, WiFi, radar och Telekom-data stärker IMAS Group sitt erbjudande och möjliggör mer exakt spårning av besökarflödet för ännu djupare shopping-, turism- och trafikanalyser.

IMAS har under flera år levererat realtidsdata om antalet besökare, besökarnas demografi, flöde och uppehållstid. Med detta partnerskap får köpcentrum, detaljhandlare och städer tillgång till besöksanalyser som ger svar på unika besökare, varifrån de kommer ifrån och hur långt de har rest.


"Att spåra besökarflöden har aldrig varit mer exakt och enkelt", säger Susanne Neumann, ansvarig för IMAS Group i Tyskland. "Vårt samarbete med Deutsche Telekom gör det möjligt för oss att erbjuda en bred uppsättning datakombinationer, vilket ger användarna tillgång till att övervaka besökare och trafikrörelser på ett effektivt sätt."


"I samarbete med IMAS Group tar vi avancerad besöksanalys till en ny nivå", säger Tino Bliesener, Squad Lead Data Products & Motion Data på Deutsche Telekom.


"Genom att kombinera redan tillgängliga besöksanalysmetoder med Deutsche Telekoms anonymiserade telekomdata och IMAS intelligenta analysverktyg kan vi erbjuda ytterligare en dimension när vi analyserar besökarnas beteende och rörelsemönster. Tillsammans gör vi det möjligt för företag och städer att fatta datadrivna beslut, optimera processer och förbättra kundservicen.


Våra lösningar riktar sig till ett brett spektrum av branscher, bland annat detaljhandel, kollektivtrafik och turism. Vi är glada över att kunna erbjuda våra användare den här nya nivån av precision och effektivitet."


Förbättrad analys för städer och detaljhandel

Förutom att samla in data om antalet besökare kan städer och detaljhandeln generera analysrapporter som ger insikt om unika besökare, deras köpkraft och hur långt de har rest för att besöka en plats. Med den nya rörelse-datan kan man även dela in sina besökare i olika kategorier som till exempel dagsturister, övernattare, avresande, pendlare och invånare, vilket hjälper städer att optimera turismnäringen, planera större evenemang och förbättra kollektivtrafiken.


Integrering av rörelsedata i IMAS avancerade besöksräkningssystem

Deutsche Telekoms rörelsedata ger användarna tillgång till analyser med hjälp av anonymiserad data hämtad från mobilnätet, vilket ger värdefulla insikter i massrörelsemönster.


Tack vare kombinationen av data som samlas in kan IMAS-användare få tillgång till ett brett spektrum av nyckeltal (KPI:er), vilket underlättar datadrivet beslutsfattande med syftet att öka besökarnas och kundernas upplevelse.


Om IMAS Group:

IMAS Group är en ledande leverantör av lösningar för insamling och analys av besöksdata. Vi hjälper företag att samla in, analysera och tolka data för att optimera verksamheten och förbättra upplevelsen. IMAS Group drivs av innovation och kundnöjdhet och levererar lösningar som främjar tillväxt och framgång.


Susanne Neumann, ansvarig för IMAS Group i Tyskland

תגובות


bottom of page